ATTACK OF THE METH GATOR (2023) Bộ phim chế nhạo Cocaine Bear của The Asylum

Phim Ảnh
Rate this post

Attack of the Meth Gator đã được The Asylum công bố trong một tweet gần đây. Bộ phim rõ ràng sẽ được phát hành vào mùa hè này và là một bộ phim giả tưởng về Cocaine Bear …

Bài đăng ATTACK OF THE METH GATOR (2023) Bộ phim chế nhạo Cocaine Bear của Asylum xuất hiện đầu tiên trên MOVIES và MANIA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *