Thẻ tín dụng: bao nhiêu cái là đủ?

Bạn nên ghi nhớ điều gì khi quyết định có bao nhiêu thẻ tín dụng là quá nhiều. Có bao nhiêu là nhiều khi nói đến việc sở hữu thẻ tín dụng? Thẻ tín dụng là một loại thẻ được ngân hàng cấp cho khách hàng dựa trên điểm tín dụng, lịch sử tín dụng. […]

Continue Reading