Bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em là nhiệm vụ cốt lõi của ngành Giáo dục

Mẹ và bé
Rate this post

Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) vừa tổ chức Hội nghị phòng, chống bạo lực học đường và lao động trẻ em thông qua trường học. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hải Phòng, kết hợp trực tuyến tới 63 Sở GD & ĐT, các sở GD & ĐT và nhiều cơ sở giáo dục trong cả nước.

Bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em là nhiệm vụ cốt lõi

Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị cho thấy, thời gian qua, công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em, học sinh luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo sát sao. Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn coi công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em là nhiệm vụ chính trị, cốt lõi của ngành. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều văn bản để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo. Trong đó việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường được ưu tiên hàng đầu.

Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để loại bỏ những văn bản hết hiệu lực, bổ sung, thay thế những văn bản cần sửa đổi, xây dựng mới đáp ứng yêu cầu của Chính phủ. công tác quản lý nhằm tạo ra một hệ thống văn bản hoàn chỉnh, phù hợp với thực tế. Sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách đối với người học là trẻ em. Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học.

Theo đánh giá, việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường là chủ trương được các cơ sở giáo dục và xã hội đồng tình, ủng hộ. Vì vậy, việc triển khai đã được nhà trường, cha mẹ học sinh, chính quyền và các đoàn thể hưởng ứng, tham gia tích cực, tạo chuyển biến tốt trong thời gian gần đây. Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, số vụ bạo lực học đường được ghi nhận qua từng năm học có xu hướng giảm dần.

Trong mỗi cơ sở giáo dục, việc phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em được lồng ghép với giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, nhất là kỹ năng tự bảo vệ và giải quyết mâu thuẫn. mâu thuẫn. Từ đó, tạo sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng trong và ngoài nhà trường tạo nên hiệu quả thực sự của hoạt động phòng chống bạo lực học đường.

Thông qua việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến và làm chủ các văn bản của các cấp đã nâng cao năng lực nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về công tác. phòng chống bạo lực học đường, lao động trẻ em và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Học sinh và gia đình yên tâm hơn khi môi trường giáo dục trong và ngoài nhà trường được đảm bảo an toàn, lành mạnh và thân thiện hơn.

Về tình trạng trẻ em phải tham gia lao động khi chưa đủ tuổi, theo báo cáo của Cục Trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cả nước có hơn 1 triệu trẻ em được xác định là lao động trẻ em. . . Trong đó, gần 50% trẻ em vẫn đang tiếp tục đến trường, 48,6% đã bỏ học và 1,4% chưa từng đi học. Nguyên nhân và các yếu tố dẫn đến lao động trẻ em rất phức tạp, tập trung vào điều kiện kinh tế – xã hội còn yếu kém, nhận thức về các loại hình công việc phù hợp và không phù hợp với trẻ em còn hạn chế, cùng với năng lực giải quyết và thực thi pháp luật một cách có hệ thống của các cơ quan hữu quan.

Đồng bộ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường và lao động trẻ em thông qua nhà trường

Để phòng, chống bạo lực học đường, thời gian tới cần tiếp tục triển khai các chỉ thị, kế hoạch hành động về phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục. giáo dục giai đoạn 2020-2025. Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và gia đình học sinh về phòng, chống bạo lực học đường.

Bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em là nhiệm vụ cốt lõi của ngành Giáo dục - Ảnh 1.

Cảnh hội nghị

Cùng với đó, cần tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng các chuyên đề giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, sinh hoạt Đoàn, Đội thông qua hình thức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, nêu gương sáng, nêu gương các giáo viên. Đặc biệt, các cơ sở giáo dục cần xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò của bộ phận tư vấn tâm lý.

Đối với công tác phòng chống lao động trẻ em, cần xây dựng cơ chế phối hợp các lực lượng trong trường học để kịp thời phát hiện trẻ em, học sinh phổ thông có nguy cơ cao trở thành lao động trẻ em và có quy trình phối hợp phòng ngừa. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc đưa trẻ đến trường, hạn chế thấp nhất số trẻ phải bỏ học do khó khăn về học tập và kinh tế.

Đại diện UNICEF tại Việt Nam nhấn mạnh, ngành giáo dục có vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa quyền được chăm sóc và bảo vệ của trẻ em thông qua việc giáo dục trẻ em biết tôn trọng người khác; Xây dựng các kỹ năng để trẻ biết cách tự bảo vệ mình. Cùng với đó, trường học cũng là nơi có thể phát hiện và đảm bảo ứng phó kịp thời, phù hợp khi trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bị bỏ rơi, bị bỏ rơi, bị bóc lột sức lao động, bị thị phi và bị bắt nạt.

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu tâm lý học đường cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không bạo lực trong học đường. Đặc biệt, các cơ quan quản lý cần có nhiều chính sách đồng bộ, phối hợp để nâng cao nhận thức, tạo động lực cho giáo viên, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục tự chủ, dân chủ, nhân văn. Văn học, Sáng tạo; Phát triển năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý; Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng trường học hạnh phúc cho cán bộ quản lý, giáo viên, … trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không bạo lực. Cùng với đó, cần triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục giá trị văn hóa và kỹ năng sống cho học sinh phổ thông, bồi dưỡng kỹ năng phòng, tránh bạo lực học đường cho giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh. cộng đồng xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Leave a Reply

Your email address will not be published.