Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận ký hợp đồng một đằng, nhận một nẻo

Mẹ và bé
Rate this post

Thanh tra tỉnh Bình Thuận vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm … phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong 2 năm. (2020-2021)

Theo Thanh tra, giai đoạn 2020 – 2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã bố trí kinh phí để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống COVID-19. 19 hơn 71 tỷ đồng với 20 gói thầu, giá trị hợp đồng gần 69 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Bình Thuận kiến ​​nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh về những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Thanh tra tỉnh Bình Thuận kiến ​​nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh về những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã rà soát ngẫu nhiên 5 gói thầu do Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm chủ đầu tư, gồm: Gói thầu số 1 mua sắm sinh phẩm và vật tư tiêu hao phòng, chống dịch COVID-19 – 19 năm 2021 (hình thức chỉ định thầu ngắn) , giá trúng thầu 3,6 tỷ đồng, Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất trúng thầu).

Gói thầu số 2: Mua sắm 5 máy thở (theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, giá trúng thầu là 3,4 tỷ đồng, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH thiết bị y tế Minh Khoa).

Gói thầu số 3: Mua sắm trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, giá trị trúng thầu là 10,7 tỷ đồng, nhà thầu trúng thầu là Công ty). trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Minh Khoa).

Gói thầu số 4: Mua sắm trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (hình thức chỉ định thầu ngắn, giá trúng thầu 10 tỷ đồng; nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Minh Khoa).

Gói thầu số 5: Mua kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 (hình thức chỉ định thầu ngắn, giá trúng thầu 473,6 triệu đồng; đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Y Vũ).

Theo kết luận thanh tra, trong quá trình mua sắm vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đơn vị trúng thầu đã thay đổi 2 mặt hàng (ống Cryo 1,8-2ml có nắp vặn và găng tay vô trùng). sức khỏe không bột) nhưng không cung cấp được tài liệu để làm rõ thay đổi được đề xuất. Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa có báo cáo đánh giá về việc đảm bảo mặt hàng đề xuất thay thế, đã ký phụ lục hợp đồng thống nhất 2 mặt hàng thay thế trên. Mặt khác, sau khi ký phụ lục hợp đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh mới xin chủ trương của Sở Y tế để thay đổi 2 hạng mục trên, dẫn đến vướng mắc, khó thanh toán (hợp đồng trọn gói). Đầu tiên).

Thanh tra tỉnh Bình Thuận xác định trách nhiệm trước hết thuộc về Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trách nhiệm chính, trực tiếp thuộc Chi cục trưởng và cán bộ, công chức, viên chức được phân công phụ trách.

Thanh tra tỉnh Bình Thuận kiến ​​nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh về những tồn tại, hạn chế nêu trên. Thanh tra tỉnh cũng kiến ​​nghị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan.

Thanh Nhàn

Leave a Reply

Your email address will not be published.