Bộ GTVT tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu phí không dừng

Mẹ và bé
Rate this post

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ và các đơn vị liên quan khẩn trương lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí ETC. đường cao tốc hoàn thành trước ngày 31/7/2022.

Ban gtvt tiếp tục kiếm tiền vì doanh thu không hình 1

Xem xét dừng thu phí đối với các dự án chậm thu phí không dừng ETC. Hình minh họa.

Trường hợp chậm trễ, Bộ này sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả việc dừng thu phí.

Tổng cục Đường bộ phối hợp với VEC trong quá trình triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các tuyến cao tốc do VEC quản lý, đảm bảo tiến độ và liên thông.

Với Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), Bộ GTVT yêu cầu chỉ tiếp tục thí điểm thu phí không dừng trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, xử lý tình huống, điều tiết giao thông, cảnh báo từ xa để hạn chế các phương tiện không đủ điều kiện đi vào đường cao tốc gây ùn tắc, mất an toàn. giao thông.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ để đẩy mạnh việc cấp thẻ, phấn đấu đến tháng 9/2022, toàn quốc có 80 – 90% phương tiện được lưu hành và sử dụng dịch vụ.

Đặc biệt, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp, hỗ trợ các địa phương lắp đặt các làn thu phí còn lại tại các trạm thu phí để đảm bảo mỗi chiều chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp. trước ngày 30/6/2022.

Đơn vị cung cấp dịch vụ phối hợp với VEC, VIDIFI, nhà đầu tư BOT và các cơ quan liên quan trong quá trình lắp đặt các làn thu phí còn lại và triển khai thu phí trên các tuyến đường cao tốc của VEC. triển khai thí điểm trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đảm bảo tiến độ, tính liên thông và kết nối.

Leave a Reply

Your email address will not be published.