Bốn giải pháp tháo gỡ bất cập tại BOT Thái Nguyên – Chợ Mới

Mẹ và bé
Rate this post

Theo đó, Bộ GTVT đề xuất 4 phương án đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu, đánh giá để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét, thông qua trước khi báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định. xử lý những tồn tại, bất cập.

Cụ thể, tại phương án 1, thực hiện theo hợp đồng dự án đã ký, nhà đầu tư triển khai thu phí tại 2 trạm (Quốc lộ 3 và trên đường Chợ Mới Thái Nguyên) để thu hồi vốn. Trong đó, trạm Quốc lộ 3 được triển khai theo phương án miễn giảm phí đã thống nhất với UBND tỉnh Thái Nguyên. Theo tính toán sơ bộ, thời gian thu phí tăng từ 25 năm 4 tháng lên khoảng 32 năm 4 tháng (do trạm Quốc lộ 3 lùi thời gian thu phí từ tháng 7/2019 đến hết năm 2022). Để đảm bảo thời gian hoàn vốn theo hợp đồng đã ký (khoảng 25 năm), chủ đầu tư đề xuất bổ sung vốn nhà nước hỗ trợ khoảng 800 tỷ đồng.

Phương án 2, chỉ thu phí trạm Thái Nguyên – Chợ Mới, không thu phí quốc lộ 3, doanh nghiệp dự án bàn giao quốc lộ 3 đoạn Km75 – Km100 cho cơ quan nhà nước quản lý, khai thác và bảo trì. Theo tính toán sơ bộ, để đảm bảo hiệu quả tài chính (với thời gian thu hồi vốn khoảng 25 năm 4 tháng như trong hợp đồng đã ký), nhà nước cần hỗ trợ khoảng 3.050 tỷ đồng.

Bộ GTVT đưa ra 4 giải pháp nhằm tháo gỡ bất cập tại BOT Thái Nguyên-Chợ Mới -0
Nhà đầu tư BOT Thái Nguyên-Chợ Mới mong muốn được chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Phương án 3, di dời trạm thu phí Quốc lộ 3 từ Km77 + 922 về đoạn Km 93 – Km100 (thuộc phạm vi đầu tư nâng cấp, cải tạo). Kết quả kiểm đếm phương tiện và tính toán phương án tài chính cho thấy, do lưu lượng xe đoạn Km 93 – Km100 rất thấp nên phương án này không đảm bảo hiệu quả tài chính; Để đảm bảo thời gian hoàn vốn khoảng 25 năm 4 tháng theo hợp đồng đã ký, nhà nước cần hỗ trợ khoảng 2.550 tỷ đồng.

Phương án 4, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, thu xếp vốn nhà nước để thanh toán cho doanh nghiệp dự án theo quy định của pháp luật về PPP. Theo tính toán sơ bộ theo quy định của hợp đồng dự án đã ký, nhà nước cần thu xếp khoảng 3.250 tỷ đồng để thanh toán cho doanh nghiệp dự án và chấm dứt hợp đồng dự án trước thời hạn.

Trước 4 phương án trên, lãnh đạo Công ty TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới cho biết, phương án mong muốn nhất của nhà đầu tư là mua lại toàn bộ dự án và chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *