BRUISER (2022) Trailer phim: Trevante Rhodes giúp Jalyn Hall khám phá Ranh giới của Nhân tính của mình

Phim Ảnh
Rate this post

BRUISER (2022) Trailer phim: Trevante Rhodes giúp Jalyn Hall khám phá Ranh giới của Nhân tính của mình

Đoạn giới thiệu Bruiser —
Miles Warren‘S bầm tím (2022) Trailer phim đã được phát hành bởi Hulu. Các bầm tím ngôi sao xe kéo Trevente Rhodes, Shamier Anderson, Sảnh đường JalynShinelle Azoroh. Phi hành đoàn
tôi Medina và Miles Warren đã viết kịch bản cho bầm tím. “Nó được sản xuất bởi Scott Frank, D. Scott Lumpkin, Jewerl Ross và Aaron Ryder.”

Cốt truyện tóm tắt
bầm tím‘s tóm tắt cốt truyện: “Trong […]

Tiếp tục đọc: BRUISER (2022) Trailer phim: Trevante Rhodes giúp Jalyn Hall khám phá Ranh giới của Nhân tính của mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *