Các hoạt động của chuỗi cung ứng đang thay đổi như thế nào — Mỗi bộ phim đều có một bài học

Phim Ảnh
Rate this post

Ngành công nghiệp điện ảnh cũng đang thực hiện các bước để giảm lãng phí trong sản xuất phim. Trước đây, phim trường thường được đóng để sử dụng một lần nên gây lãng phí đáng kể. Ngày nay, các hãng phim đang bắt đầu xây dựng các bối cảnh theo mô-đun và có thể tái sử dụng cho nhiều lần sản xuất, giảm lượng chất thải tạo ra. Ngoài ra, các hãng phim đang áp dụng các biện pháp như ủ phân và tái chế để giảm tác động đến môi trường hơn nữa.

Giao thông vận tải là một lĩnh vực khác mà ngành điện ảnh đang nỗ lực để trở nên bền vững hơn. Điều này bao gồm giảm số lượng phương tiện được sử dụng trên phim trường, sử dụng xe điện và xe hybrid, đồng thời tối ưu hóa các tuyến đường di chuyển để giảm thiểu lượng khí thải. Ví dụ, việc sản xuất bộ phim “The Revenant” đã sử dụng xe ngựa thay vì xe tải để vận chuyển, giảm tác động đến môi trường của quá trình sản xuất.

Ngành công nghiệp điện ảnh đang thực hiện các bước để trở nên bền vững hơn bằng cách áp dụng các phương pháp tìm nguồn cung ứng thân thiện với môi trường, giảm chất thải và tối ưu hóa việc vận chuyển. Những nỗ lực này không chỉ có lợi cho môi trường mà còn cho lợi nhuận của ngành. Bằng cách giảm chất thải và sử dụng vật liệu bền vững, các hãng phim có thể tiết kiệm chi phí sản xuất. Ngoài ra, bằng cách áp dụng các thực hành bền vững, ngành này có thể làm gương cho các ngành khác noi theo. Đây là thời điểm thú vị cho ngành công nghiệp điện ảnh vì nó hướng tới một tương lai bền vững hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *