Các nổi bật chính sách có hiệu lực trong tháng 10/2022

Mẹ và bé
Rate this post

(TBTCO) – Trong tháng 10/2022, nhiều chính sách, luật mới có hiệu lực như: Người sử dụng lao động sẽ không bị giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, miền tên thu hồi với hệ thống thông tin phân loại phạm vi an quốc gia …

Chú thích ảnh
Người lao động đến làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp.

No free down the closeup that failed

Chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động từ ngày 1/10/2021 đến ngày 30/9/2022 được cập nhật tại Nghị quyết số 116 / NQ-CP năm 2021. Cụ thể: “Người use lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp “. Trong đó, object group được giảm 1% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (từ ngày 1/10/2021 đến ngày 30/9/2022) là người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1/10 / 2021.

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng trên không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp lập ngân sách nước bảo đảm thường xuyên.

Như vậy, từ ngày 1/10/2022, người sử dụng lao động sẽ không bị giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Khi đó, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ quay về mức 1% tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Miễn phí cấp miễn phí và sử dụng danh sách điện tử tài khoản

Chủ danh sách điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác định thực hiện thiết lập điện tử.

This is content at Nghị quyết số 59/2022 / NĐ-CP quy định về danh sách và xác thực điện tử, được phủ Chính ban hành ngày 5/9/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2022 .

Nghị định này quy định về danh sách điện tử, định danh điện tử, xác thực điện tử; điện tử thực hiện dịch vụ; quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng điện tử xác thực dịch vụ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Danh sách điện tử dân Việt Nam gồm: Thông tin cá nhân: Số định danh cá nhân; họ, đệm và tên; day, month, year sinh; giới tính; Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung; vân tay.

Danh sách điện tử người nước ngoài bao gồm: Thông tin cá nhân: Số định danh của người nước ngoài; họ, đệm và tên; day, month, year sinh; giới tính; quốc tịch; số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy có giá trị đi lại quốc tế; thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung; vân tay. (**)

Danh sách các tổ chức điện tử bao gồm: Mã định danh sách các tổ chức điện tử; tổ chức tên bao gồm tên tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có) và tên tiếng nước ngoài (nếu có); day, month, year to set; main Trụ sở địa chỉ; số định danh cá nhân hoặc số định danh của người nước ngoài; họ, đệm và người đại diện tên theo pháp luật hoặc người đứng đầu của tổ chức.

Từ ngày 1/10, domain name thu hồi với hệ thống thông tin thuộc phạm vi an ninh quốc gia

Từ ngày 1/10, hệ thống thông tin được sử dụng vào mục tiêu trong phạm vi an ninh quốc gia, tự an toàn xã hội sẽ đình chỉ, tạm dừng hoặc yêu cầu không ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi domain name.

This is content in Nghị định số 53/2022 / NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Trong đó, trình tự quy định, thủ tục thực hiện biện pháp đình chỉ, tạm dừng hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi miền tên, Theo đó, 2 trường hợp áp dụng bao gồm: hoạt động chứng minh tài liệu của hệ thống thông tin là vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, an ninh mạng; Thông tin hệ thống được sử dụng vào hàng mục đích trong phạm vi an ninh quốc gia, tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Bộ công an trực tiếp quyết định đình chỉ, tạm dừng hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, tạm ngừng, thu hồi miền tên có hoạt động vi phạm pháp luật về một mạng ninh. Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao. hồi domain name.

Nghị định số 53/2022 / NĐ-CP cũng tự quy định, thủ tục thực hiện biện pháp yêu cầu xóa bỏ thông tin bên trái luật hoặc sai thông tin sự thật trên không gian mạng phạm vi an ninh quốc gia, tự động , an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, trường hợp áp dụng biện pháp xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc sai sự thật thông tin, gồm: Khi thông tin trên mạng không gian được cơ quan kiểm tra xác nhận quyền là có nội dung phân loại phạm vi ninh quốc gia , tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; block of loạn loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự theo quy định của pháp luật.

Khi có căn cứ pháp luật xác định thông tin trên mạng không gian có dung sai, vu khống; dãy quản lý dãy kinh tế; isa set, bad true gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh tế – xã hội đến mức phải yêu cầu xóa bỏ thông tin.

Các thông tin trên không gian mạng khác có nội dung được quy định tại điểm c, điểm đ, điểm điện tử 1 Điều 8 Luật An ninh mạng theo quy định của pháp luật, bao gồm: Xuyên lịch sử, phủ nhận thành cách mạng, phá hoại khối liên kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; hoạt động mại dâm, tệ xã hội, mua bán người; đăng tải dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại phong, mỹ tục dân tộc, đạo đức xã hội, sức mạnh cộng đồng; xúi giục, lôi kéo, người khác phạm tội.

Sáp nhập nhiều đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, bỏ Tổng cục Đường

Ngày 24/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2022 / NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải. Theo cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải giảm từ 27 đầu mối xuống còn 23 đầu mối trực thuộc, so với quy định trước đây. Theo đó, cơ cấu tổ chức Bộ Giao thông vận tải bao gồm: 1- Vụ Kế hoạch – Đầu tư; 2- Vụ Tài chính; 3- Vụ Connection hạ tầng giao dịch; 4- Vụ Vận tải; 5- Vụ Pháp chế; 6- Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường; 7- Vụ Hợp tác quốc tế; 8- Bộ phận Tổ chức; 9- Thanh tra; 10- Văn phòng; 11- Cục Đường bộ Việt Nam; 12- Cục Đường cao tốc Việt Nam; 13- Cục Hàng hải Việt Nam; 14- Cục hàng không Việt Nam; 15- Cục Đường sắt Việt Nam; 16- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; 17- Cục Đăng kiểm Việt Nam; 18- Xây dựng ban đầu quản lý; 19- Trung tâm công nghệ thông tin; 20- Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải; 21- Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải; 22- Báo Giao thông; 23- Tạp chí Giao thông vận tải.

Các tổ chức quy định từ (1) đến (18) nêu trên là tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Còn lại các quy định tổ chức từ (19) đến (23) là đơn vị sự nghiệp thiết lập chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Như vậy, so với hiện hành, hợp nhất Vụ Khoa học – Công nghệ với Vụ Môi trường thành Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường làm hai việc này tương đối gần, gắn kết yêu cầu với nhau, cần tổ chức lại to a đầu mối.

Cùng với đó, giải thể Vụ An toàn giao thông và chuyển nhiệm vụ An toàn giao thông liên quan đến công ty quản lý kết cấu hạ tầng về Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; chuyển trách nhiệm liên quan đến việc vận chuyển về Dịch vụ vận tải. Sáp nhập Bộ phận Đối tác – tư vấn (PPP) vào Bộ phận Kế hoạch – Đầu tư, vì hiện nay công việc chủ yếu có hai hình thức là công ty đầu tư và PPP nhưng hai hình thức này chỉ khác nhau một số nội dung Standard step.

Đối với việc “xóa” Tổng cục Đường bộ được cân bằng tâm thời gian qua, theo ý kiến ​​của Bộ Nội vụ, do thiếu một tiêu chí thành lập cục bộ do có phân cấp địa phương về quản lý, hệ thống bảo trì đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã. Theo đó, Tổng cục sẽ tách thành hai cục là Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam, để tăng đầu mối cấp Cục. Như vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam hiện nay.

Với Cục Đường cao tốc Việt Nam, nhiệm vụ là tham mưu, quản lý đường cao tốc, đồng thời thực hiện khai thác một số tuyến đường cao tốc được giao quản lý và có Trung tâm Kỹ thuật và điều hành bộ thông tin cao tốc… Cục sẽ theo dõi, bảo trì, khai thác và quản lý nhà nước trên các tuyến tốc độ cao, bao gồm 209 km do Nhà nước đầu tư; 245 km theo BOT định thức và khoảng 773 km do địa phương và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đầu tư.

Cũng theo Nghị định số 56, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam có con dấu hình Quốc huy.

Cắt giảm thủ tục hành chính liên quan kinh doanh lĩnh vực hàng hải

Ngày 23/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2022 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Nghị định số 69/2022 / NĐ-CP gồm 6 Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung 5 Nghị định quy định có liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải bao gồm: Nghị định số 70/2016 / NĐ-CP ngày 01 / 7/2016, Nghị định số 29/2017 / NĐ-CP ngày 20/3/2017, Nghị định số 37/2017 / NĐ-CP ngày 4/4/2017, Nghị định số 58/2017 / NĐ-CP ngày 10/5/2017, Nghị định số 05/2017 / NĐ-CP ngày 16/1/2017.

Nghị định 69/2022 / NĐ-CP sửa đổi một số thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hải quan quy định tại 5 Nghị định trên.

Các sửa đổi nội dung, bổ sung tại Nghị định số 69/2022 / NĐ-CP là yêu cầu về việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, quy định của thủ tục hành chính nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin to cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 4, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và giảm bớt chi phí tuân theo khi thực hiện chính thức.

Nghị định số 69/2022 / NĐ-CP có hiệu lực từ thi hành từ ngày 30/10/2022.

Từ 1/10/2022, bãi bỏ các quy định về ô tô tô màu lệ phí tính toán

Ngày 10/8/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2022 / TT-BKHCN về việc bãi bỏ các văn bản quy định về phương pháp xác định Tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô.

Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: – Quyết định số 28/2004 / QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 về phương pháp xác định Tỷ lệ nội địa hóa đối với ô đến; Quyết định 05/2005 / QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 về sửa đổi công việc, bổ sung Quyết định số 28/2004 / QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội dung hóa ô tô; Thông tư số 05/2012 / TT-BKHCN ngày 12/3/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 05/2005 / QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 về sửa đổi, bổ sung Quyết định 28 / 2004 / QĐ-BKHCN ngày 1/10/2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô.

Thông tư số 11/2022 / TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 1/10/2022.

Trong tiền bối cảnh hội nhập quốc tế, giới chuyên môn cho rằng, văn bản quy phạm pháp luật trên không phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành công nghiệp ô tô, bởi Việt Nam vẫn sử dụng cách tính lệ địa chỉ hóa theo chi tiết cụm được sản xuất trong nước.

Trong khi đó, các nước ASEAN lại tính theo tổng giá trị của từng chi tiết cộng lại để được hưởng ưu đãi thuế theo Hiệp định Thương mại hóa ASEAN (ATIGA).

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã ký kết các hiệp định thương mại CPTPP, EVFTA…, chênh lệch về thuế suất nhập khẩu xe nguyên chiếc và bộ linh kiện không nên bỏ qua, sửa đổi các liên kết quy định để phù hợp với thực tế tình hình. Do đó, bãi bỏ các quy định trên không chỉ bảo mật của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mà còn đáp ứng nhu cầu thực hiện, phù hợp với tiêu chuẩn chung của khu vực và quốc tế. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *