Cán cân thương mại bất ngờ thâm hụt lớn trong 2 kỳ liên tiếp

Mẹ và bé
Rate this post

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6 năm 2022 (từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022) đạt 31,64 tỷ đồng. USD, giảm 10% (tương đương 3,53 tỷ USD) so với kết quả nửa cuối tháng 5/2022.

Lũy kế đến hết ngày 15/6, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 337,85 tỷ USD, tăng 16,7%, tương ứng tăng 48,44 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 232,67 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 32,03 tỷ USD); giá trị xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 105,18 tỷ USD, tăng 18,5% (tương ứng tăng 16,41 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Cán cân thương mại bất ngờ thâm hụt lớn trong 2 kỳ liên tiếp - Ảnh 1.

Cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 2021-2022 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Trong khoảng thời gian ngày 1 tháng 6 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,42 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt gần 1,3 tỷ USD.

Về xuất khẩutổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6 năm 2022 đạt 15,11 tỷ USD, giảm 16,1% (tương ứng giảm 2,9 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 5 năm 2022.

Trị giá hàng hóa xuất khẩu kỳ 1 tháng 6/2022 giảm so với kỳ 2 tháng 5 năm 2022 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 914 triệu USD, tương ứng giảm 30,1%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 426 triệu USD, tương ứng giảm 18,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 220 triệu USD, tương ứng giảm 10,4%; thủy sản giảm 126 triệu USD, tương ứng giảm 20,7% …

Như vậy, tính đến hết ngày 15/6/2022, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt 168,28 tỷ USD, tăng 17,2%, tương ứng tăng 24,65 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Cán cân thương mại bất ngờ thâm hụt lớn trong 2 kỳ liên tiếp - Ảnh 2.

Trị giá xuất khẩu của 10 nhóm hàng lớn nhất giai đoạn 01/01/2022 đến 15/6/2022 so với cùng kỳ năm 2021 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: Điện thoại các loại & linh kiện tăng 3,81 tỷ USD, tương ứng tăng 16,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 3,27 tỷ USD, tương ứng tăng 20,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 2,94 tỷ USD, tương ứng tăng 13,6%; hàng dệt may tăng 2,92 tỷ USD, tương ứng tăng 21,3% … so với cùng kỳ năm 2021.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 6 năm 2022 đạt 10,75 tỷ USD, giảm 18 năm. 2%, tương ứng giảm 2,4 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 5 năm 2022. Tính đến hết ngày 15/6/2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm doanh nghiệp này đạt 122,66 tỷ USD, tăng 15,7%. , tương ứng tăng 16,65 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. , chiếm 72,9% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩutổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6 năm 2022 đạt 16,53 tỷ USD, giảm 3,7% (tương ứng giảm 626 triệu USD về trị giá tuyệt đối) so với kết quả thực hiện nửa đầu năm 2022 đến hết tháng 5 năm 2022. .

Trị giá nhập khẩu hàng hóa kỳ 1 tháng 6 năm 2022 giảm so với kỳ 2 tháng 5 năm 2022, chủ yếu ở các nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, giảm 303 triệu USD, tương ứng giảm 8 ĐÔ LA MỸ. .3%; vải các loại giảm 129 triệu USD, tương ứng giảm 15,9%; kim loại thường khác giảm 117 triệu USD, tương ứng giảm 20,8% …

Bên cạnh đó, có một số nhóm hàng tăng giá như: than các loại tăng 308 triệu USD, tương ứng tăng 93,7%; điện thoại các loại tăng 95 triệu USD, tương ứng tăng 14,7% …

Như vậy, tính đến hết ngày 15/6/2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 169,58 tỷ USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng 23,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Cán cân thương mại bất ngờ thâm hụt lớn trong 2 kỳ liên tiếp - Ảnh 3.

Trị giá nhập khẩu của 10 nhóm hàng lớn nhất giai đoạn 01/01/2022 đến 15/6/2022 so với cùng kỳ năm 2021 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 8,99 tỷ USD, tương ứng tăng 29,3%; xăng dầu các loại tăng 2,53 tỷ USD, tương ứng tăng 128,4%; than các loại tăng 2,19 tỷ USD, tương ứng tăng 135,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 10,51 tỷ USD, giảm 2% (tương ứng giảm 212 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 5 năm 2022. Tính đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này của các doanh nghiệp đạt 110 tỷ USD, tăng 16,3% (tương đương 15,38 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 64,9% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published.