Chăm sóc vùng kín bằng dung dịch vệ sinh

Mẹ và bé
Rate this post

Thứ Hai, 6/6/2022, 00:04 (GMT + 7)

Bài trắc nghiệm dưới đây giúp đánh giá mức độ hiểu biết của bạn về dung dịch vệ sinh phụ nữ, các sản phẩm phụ nữ sử dụng hàng ngày.

Đáp án trong bài trắc nghiệm này do bác sĩ Nguyễn Thị Hương Liên, Khoa Khám bệnh B, Bệnh viện Hữu Nghị tư vấn.

Chile

Leave a Reply

Your email address will not be published.