Cô đơn: Đánh giá

Phim Ảnh
Rate this post

Casey (Josh Lavery) là một chàng trai trẻ lần đầu tiên đến Sydney. Tuy nhiên, đó không thực sự là sự lựa chọn của riêng anh ấy bởi vì một điều gì đó đã xảy ra trong thị trấn nhỏ của anh ấy khiến anh ấy thất vọng và thực tế đã khiến anh ấy trở thành một người bị coi thường. Cha mẹ anh ấy đang đến để tiết lộ về giới tính của anh ấy, nhưng […]

Bài đăng Lonesome: Review xuất hiện đầu tiên trên các bài đánh giá phim, phỏng vấn, phim truyện | BRWC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *