CRUISE (2022) Phim ngắn: Nhà tiếp thị qua điện thoại Chad Andrews phải từ bỏ một chuyến du thuyền…hoặc khác trong tác phẩm châm biếm đen tối của Sam Rudykoff

Phim Ảnh
Rate this post

CRUISE (2022) Phim ngắn: Nhà tiếp thị qua điện thoại Chad Andrews phải từ bỏ một chuyến du thuyền…hoặc khác trong tác phẩm châm biếm đen tối của Sam Rudykoff

Phim ngắn hành trình —
Sam Rudykoff‘S Du thuyền (2022) phim ngắn đã được phát hành. Các Du thuyền ngôi sao phim ngắn Hồ Simon, Chad Andrews, Ray James, Robert Hedge, Alfred Renaud, Langton Willms, Anne-Mieke Candle SijpesteijnMatthew Barnett. Phi hành đoàn Sam Rudykoff đã viết kịch bản cho Du thuyền. “Được sản xuất bởi Mark Delottinville & Sam Rudykoff; thực hiện bởi lợn lớn […]

Tiếp tục đọc: CRUISE (2022) Phim ngắn: Nhà tiếp thị qua điện thoại Chad Andrews phải từ bỏ một chuyến du thuyền…hoặc khác trong tác phẩm châm biếm đen tối của Sam Rudykoff

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *