Đa dạng hóa các nguồn lực cho chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Mẹ và bé
Rate this post

Để tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị 20 / CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục. và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị 20) giai đoạn 2012 – 2022. Thực hiện Chỉ thị này, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Việc huy động và sử dụng các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng cao; Công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi ngày càng tăng, huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số bằng tiền ăn, học cụ, miễn giảm học phí, giúp đỡ sách giáo khoa, vở viết khi cần thiết. đi học…

Bám sát điều kiện thực tế của từng địa phương, 100% huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn ở Quảng Ninh đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em của địa phương. Đặc biệt, một số địa phương chủ động bố trí kinh phí hàng năm theo kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu ưu tiên cho trẻ em. Điển hình như thị xã Đông Triều, từ năm 2013 đến nay, mỗi năm từ ngân sách thị xã cấp từ 1 – 1,5 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. bổ sung thiết bị vui chơi cho các điểm vui chơi dành cho trẻ em. Tại huyện Vân Đồn, năm 2021 đã chi hơn 1 tỷ đồng để đầu tư bể bơi và thực hiện các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em… Bà Hoàng Thị Hải ở xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn cho biết: “Hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em đã tạo ra môi trường thuận lợi để các em trưởng thành. Chính quyền các cấp đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp khang trang, giúp con em có điều kiện học tập, rèn luyện. Qua tuyên truyền, mọi người cũng thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em ”.

Hằng năm, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chỉ tính riêng giai đoạn 2012 – 2021, ngân sách tỉnh Quảng Ninh đã bố trí 1.655,104 tỷ đồng, ngân sách huyện bố trí 38,601 tỷ đồng để thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. ; hỗ trợ trên 69.500 trẻ em được hưởng các chính sách đặc thù của tỉnh; UBND tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận và phê duyệt 26 dự án tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tổng số tiền hơn 75 tỷ đồng liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Một số địa phương tiêu biểu trong việc bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em như: Đông Triều, Quảng Yên, Bình Liêu … Từ nguồn ngân sách này, nhiều hoạt động chăm lo đã được thực hiện. Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được thực hiện có hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Hoài Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, để đảm bảo cho trẻ em có không gian vui chơi, các cấp, các ngành đã thường xuyên quan tâm đến trẻ em. Chú trọng, đầu tư cơ sở vật chất các điểm vui chơi cho trẻ em. Hiện trên địa bàn tỉnh có 8 thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh tổ chức các hoạt động, trong đó có các hoạt động dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, như: Cung Văn hóa Thiếu nhi Quảng Ninh; Cung văn hóa lao động Việt – Nhật; Sân vận động Cẩm Phả; Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh; Trung tâm Văn hóa Điện ảnh; Bảo tàng tỉnh; Thư viện tỉnh; Trung tâm Huấn luyện và Thể dục thể thao. Cùng với đó, tại 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn có 12 địa phương có 3 cơ sở vật chất, trung tâm văn hóa, thể thao; trong tổng số 177 xã, phường, thị trấn thì 61 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi; 1.537 thôn, khu trên địa bàn có nhà văn hóa. Toàn tỉnh cũng có 61 điểm, trung tâm vui chơi cho trẻ em tự bố trí quỹ đất.

Bên cạnh đó, thực hiện mô hình “Phòng, chống tai nạn thương tích”, các địa phương trong tỉnh đã phối hợp tổ chức 722 lớp dạy bơi miễn phí cho hơn 15.700 lượt trẻ em. Trong đó, tỉnh hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 73 lớp dạy bơi miễn phí cho 1.095 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, trẻ em ở các xã miền núi, hải đảo, biên giới, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, kinh phí 10 triệu đồng / lớp … Mô hình này đã giúp hàng chục nghìn em có thêm kiến ​​thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn, tự bảo vệ.

Đặc biệt, với mục tiêu phát huy sức mạnh toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bên cạnh ngân sách, các địa phương ở Quảng Ninh đã tập trung đánh thức các nguồn lực xã hội. Thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gắn với các hình thức tổ chức phù hợp, Quảng Ninh đã vận động các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân chung tay, tạo điều kiện thuận lợi nhất để trẻ em được vui chơi, học tập và phát triển toàn diện. Từ năm 2012 đến năm 2021, tổng số tiền, hiện vật quy đổi thành tiền của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em lên đến 248,825 tỷ đồng. ; trong đó Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh vận động gần 28,87 tỷ đồng, các tổ chức đoàn thể, xã hội vận động hơn 93,324 tỷ đồng … Các nguồn lực xã hội hóa này đã hỗ trợ các em. gần 357 nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát huy những kết quả trên, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Quảng Ninh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên cơ sở đa dạng các nguồn lực. Trọng tâm là khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả; tích cực khơi dậy, huy động sự chung tay, góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp nhằm tăng cường nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em … Qua đó, góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho thế hệ trẻ Quảng Ninh học tập, rèn luyện và trưởng thành. .

Leave a Reply

Your email address will not be published.