Đà Nẵng bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ lao động trong môi trường nặng nhọc, độc hại

Mẹ và bé
Rate this post

Dự án “Ngăn chặn các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm cả bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường trực tuyến và vi phạm điều kiện lao động tối thiểu” được triển khai. trên địa bàn 3 quận Hải Châu, Sơn Trà và quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em từ môi trường gia đình, nhà trường và môi trường xã hội.

Thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em từ môi trường gia đình, nhà trường và môi trường xã hội.


Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam khởi động dự án “Phòng ngừa mọi hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm”. , bao gồm cả bóc lột tình dục trẻ em trong môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu ”.

Theo đó, dự án sẽ được thực hiện trong 3 năm (2022-2024) trên địa bàn 3 quận Hải Châu, Sơn Trà và quận Liên Chiểu với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là góp phần xóa bỏ mọi hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, bao gồm cả bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường trực tuyến và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu. tối thiểu. Đồng thời, hỗ trợ nạn nhân của nạn lao động trẻ em và bạo lực tình dục trên môi trường trực tuyến. Qua đó, tăng cường thực hiện các chính sách và khuôn khổ pháp lý liên quan đến các hình thức lao động trẻ em trong môi trường khắc nghiệt, độc hại, nguy hiểm, bao gồm cả việc bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu tại các khu vực dự án.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, những năm qua, cùng với việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, thành phố không ngừng quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả các chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em và giáo dục.

Thành phố hiện đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, góp phần tạo ra một môi trường xã hội lành mạnh, đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ em. Tuy nhiên, trong thời đại hội nhập toàn cầu, cùng với sự thay đổi nhanh chóng của thế giới công nghệ số, hậu quả của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… luôn tiềm ẩn, phát sinh và ngày càng gia tăng. gia tăng rủi ro đối với sự an toàn của trẻ em, đòi hỏi các tổ chức, cơ quan và cộng đồng phải tích cực hành động để bảo vệ trẻ em.

Theo thống kê, trên địa bàn TP Đà Nẵng có khoảng 10.600 trẻ em có nguy cơ tham gia lao động. Đa số các em thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa …

Dự án được triển khai được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các trường hợp lao động trẻ em trong môi trường gian khổ, độc hại, nguy hiểm, trong đó có hành vi bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường trực tuyến và các hành vi vi phạm pháp luật. điều kiện làm việc tối thiểu tại thành phố.

Leave a Reply

Your email address will not be published.