Đánh giá của Cette Maison – Sắc sảo, thân mật và tế nhị

Phim Ảnh
Rate this post

Đánh giá của Cette Maison – Sắc sảo, thân mật và tế nhị

Logo Little White Lies

Về Little White Lies

Little White Lies được thành lập vào năm 2005 với tư cách là tạp chí in hai tháng một lần, cam kết ủng hộ những bộ phim hay và những người tài năng làm nên chúng. Kết hợp giữa thiết kế tiên tiến, minh họa và báo chí, chúng tôi được mô tả là “tiên phong của phong trào xuất bản độc lập”. Các bài đánh giá của chúng tôi có hệ thống xếp hạng ba bên độc đáo giúp nắm bắt các khía cạnh khác nhau của trải nghiệm xem phim. Chúng tôi tin vào Sự thật & Phim.

Biên tập

Thiết kế

Quantcast


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *