Đánh giá phim: EMILY (2022): Emma Mackey vào vai Emily Brontë một cách hoàn hảo trong bộ phim trang trọng nhưng được thực hiện tốt của Frances O’Connor

Phim Ảnh
Rate this post

Đánh giá phim: EMILY (2022): Emma Mackey vào vai Emily Brontë một cách hoàn hảo trong bộ phim trang trọng nhưng được thực hiện tốt của Frances O'Connor

Đánh giá Emily —
Emily (2022) Phim ảnh Ôn tậpMột bộ phim được viết và chỉ đạo bởi Frances O’Connor và đóng vai chính Emma Mackey, Oliver Jackson-Cohen, Fionn đầu trắng, Alexandra Dowling, Amelia Geting, Adrian Dunbar, Gemma Jones, Gerald Lepkowski, Sacha Parkinson, Phillip DesmeulesSói Ê-li. Emily Brontë do Emma Mackey thủ vai với nhiều tổn thương thô thiển và cảm xúc mãnh liệt […]

Tiếp tục đọc: Đánh giá phim: EMILY (2022): Emma Mackey vào vai Emily Brontë một cách hoàn hảo trong bộ phim trang trọng nhưng được thực hiện tốt của Frances O’Connor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *