Đánh giá phim: RADICAL: Powerhouse Bổ sung cho Maverick Teacher Victory Canon [Sundance 2023]

Phim Ảnh
Rate this post

Đánh giá phim: RADICAL: Powerhouse Bổ sung cho Maverick Teacher Victory Canon [Sundance 2023]

Một cảnh quay từ Radical của Chris Zalla, một lựa chọn chính thức của chương trình Công chiếu tại Liên hoan phim Sundance 2023. Courtesy of Sundance Institute Radical Review —
Căn bản (2023) Đánh giá phim từ 45 thường niên Liên hoan phim SundanceMột bộ phim đạo diễn bởi Christopher Zallađóng vai chính Eugenio Derbez, Daniel Haddad, Jennifer Trejo, Mia Fernanda Solis, […]

Tiếp tục đọc: Đánh giá phim: RADICAL: Powerhouse Bổ sung cho Maverick Teacher Victory Canon [Sundance 2023]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *