Đầu tư đường cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình theo hình thức PPP, hợp đồng BOT

Mẹ và bé
Rate this post

(Xây dựng) – Tại Công văn 657 / TTg-CN ngày 22/7/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao UBND tỉnh Thái Bình là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường. Đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo hình thức hợp đồng PPP và BOT.THPT Ninh Binh xây dựng nam Dinh Thai Binh theo phong cach hop dong bot
Hình minh họa (Nguồn: Internet).

UBND tỉnh Thái Bình là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo phương thức PPP, hình thức hợp đồng BOT.

Theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình về việc cấp có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo công đối tác tư nhân, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhận xét như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quyết định dừng nghiên cứu đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình – Nam đường cao tốc. Định – Thái Bình theo phương thức PPP, giai đoạn 2017 – 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 392 / TTg-CN ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 6559 / VPCP-CN ngày 16/6. Ngày 26 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ và giao UBND tỉnh Thái Bình là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo hình thức PPP, hình thức hợp đồng BOT.

UBND tỉnh Thái Bình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, UBND các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ. hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published.