Đề xuất sửa một số quy định về phí sử dụng đường bộ

Mẹ và bé
Rate this post

Ngày 24/6, Bộ Tài chính công bố dự thảo “Nghị định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ” tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân. trong và ngoài nước để nghiên cứu và đóng góp ý kiến.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện quy định của Luật Phí và lệ phí, trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 293/2016 / TT-BTC ngày 15/11/2016. quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ và Thông tư số 70/2021 / TT-BTC ngày 12/8/2021 (thay thế Thông tư số 293/2016 / TT-BTC).

Thông tư thu phí sử dụng đường bộ được ban hành đảm bảo đồng bộ với các quy định của Luật phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016 / NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Luật giao thông đường bộ; Nghị định số 18/2012 / NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012, Nghị định số 56/2014 / NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 28/2016 / NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ.

Theo Bộ Tài chính, chính sách thu phí sử dụng đường bộ đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí. Hàng năm thu phí đường bộ khoảng 9.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước và dành toàn bộ cho hoạt động bảo trì đường bộ. Ngoài số phí thu được, hàng năm ngân sách nhà nước cấp thêm 3.000 tỷ đồng cho công tác duy tu, sửa chữa hệ thống đường bộ do Nhà nước quản lý.

Các tuyến đường hư hỏng được sửa chữa kịp thời, bảo đảm thông suốt, an toàn, hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao mức sống của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Thông tư số 293/2016 / TT-BTC còn nảy sinh một số vướng mắc về: Đối tượng chịu trách nhiệm; thu phí đối với phương tiện của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp bán, thanh lý (nếu chưa nộp phí trong thời gian chờ quyết toán thì người mua có phải nộp); thay đổi tổ chức thu phí ô tô của lực lượng Công an, Quốc phòng (Tổng cục Đường bộ Việt Nam thay Văn phòng Quỹ Bảo trì Trung ương – đã giải thể), …

Để giải quyết những vướng mắc trên, trong năm 2021, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng và ban hành Thông tư số 70/2021 / TT-BTC ngày 12/8/2021 (thay thế Thông tư số 70/2021 / TT- BTC ngày 12/8/2021 (thay thế Thông tư số 293/2016 / TT-BTC).

Mức thu phí sử dụng đường bộ vẫn giữ nguyên

Năm 2021, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đánh giá tình hình thực hiện thu phí sử dụng đường bộ và ban hành Thông tư số 70/2021 / TTBTC. Vì vậy, nội dung của Nghị định về cơ bản kế thừa nội dung quy định tại Thông tư số 70/2021 / TT-BTC.

Dự thảo Nghị định quy định đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là ô tô (ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự) đã được đăng kiểm, kiểm định lưu hành. Đồng thời quy định một số trường hợp phương tiện không phải chịu phí sử dụng đường bộ do: bị tiêu hủy, tịch thu, bị tai nạn không sử dụng được sau sửa chữa; phương tiện không sử dụng trên đường bộ quá 30 ngày (trong đó, có phương tiện kinh doanh vận tải của doanh nghiệp vận tải bị đình chỉ lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên).

Ngoài ra, dự thảo Nghị định quy định 5 trường hợp được miễn phí gồm: xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe tang và xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Trung tâm đăng kiểm thu lệ phí đối với ô tô (trừ ô tô của lực lượng công an, dân phòng) khi đăng kiểm xe. Tổng cục Đường bộ Việt Nam thu phí ô tô của lực lượng Công an, Quốc phòng (loại xe này do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý, kiểm tra).

Mức thu phí áp dụng đối với ô tô (trừ ô tô của lực lượng công an, dân phòng) được chia thành 8 nhóm theo trọng lượng và chỗ ngồi của xe: Từ 130.000 đồng / tháng đến 1.430.000 đồng / tháng.

Ô tô của lực lượng công an, quốc phòng được chia thành hai nhóm: ô tô có giá từ 1.000.000 đồng / năm; ô tô tải, ô tô khách: 1.500.000 đồng / năm (phí sử dụng đường bộ đối với ô tô công an, quốc phòng do ngân sách nhà nước bảo đảm).

Chính sách - Đề xuất sửa đổi một số quy định về phí sử dụng đường bộ

Mức thu phí sử dụng đường bộ trong dự thảo vẫn được giữ nguyên.

Về cách tính, thu phí: Xe ô tô của lực lượng Công an, Quốc phòng: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện nộp phí đối với xe ô tô do mình quản lý mỗi năm một lần; các ô tô còn lại nộp theo: Chu kỳ đăng kiểm; theo năm dương lịch; hàng tháng đối với doanh nghiệp có số phí phải nộp từ 30 triệu đồng trở lên.

Về quản lý và sử dụng phí: Tổng cục Đường bộ được để lại 1,2% số thu phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí. Trung tâm đăng kiểm thu lệ phí và nộp về Cục Đăng kiểm Việt Nam (trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thu) để Cục Đăng kiểm Việt Nam tổng hợp kê khai nộp phí vào ngân sách nhà nước.

Các trung tâm đăng kiểm được để lại 1,32% số phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí. Trường hợp trung tâm đăng kiểm thuộc doanh nghiệp thì số phí còn lại là doanh thu của trung tâm kê khai, nộp thuế theo quy định.

So với quy định hiện hành, dự thảo Nghị định không quy định việc in, phát hành vé “thu phí đường bộ toàn quốc”. Do vé “thu phí đường bộ toàn quốc” là dành cho ô tô của lực lượng quốc phòng, an ninh khi lưu thông qua các trạm thu phí BOT trên toàn quốc được miễn phí dịch vụ đường bộ. Quy định miễn phí phiếu thu phí BOT thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Ngày 30/11/2021, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 28/2021 / TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016 / TT-BGTVT quy định mức phí tối đa sử dụng đường bộ để hoàn vốn cho các dự án đầu tư. về xây dựng đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Trong đó, có quy định về việc in và phát hành vé “thu phí đường bộ toàn quốc”.

Cái nhìn thấu suốt

Leave a Reply

Your email address will not be published.