Đến năm 2025, Hà Nội kiểm soát tỷ lệ người trưởng thành mắc bệnh béo phì dưới 12%.

Mẹ và bé
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.