Đoạn giới thiệu: Tetris

Phim Ảnh
Rate this post

Taron Egerton vào vai Henk Rogers, người đã trải qua nhiều để đảm bảo quyền phát hành trò chơi tiêu biểu. Jon S. Baird (Stan & Ollie) chỉ đạo. Một sự phù hợp hoàn hảo cho Apple TV +. Dòng rõ ràng.

Đoạn giới thiệu bài đăng: Tetris xuất hiện đầu tiên trên FilmInk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *