Đôi Bạn Tốt –

Mẹ và bé
Rate this post

Thím vịt bận đi chợ xa đem con cái đến gởi bác Gà Mái u. GÀ mái u gọi Gà con cái ra chơi với Vịt con cái. Gà con cái xin phép u dẫn vịt con cái ra vườn chơi và tìm giun để ăn. Gà con cái nhanh nhẹn đi trước. Vịt con cái lạch bạch theo sau. Thấy vịt con cái lừ đừ, gà con cái tỏ ra không yêu thích lắm. ra tới vườn, gà con cái lấy 2 chân bới đất tìm giun. Ngón chân của vịt có màng không bới đất được. Vịt con cái cứ lạch bạch khiến cho đất bị nén xuống. Gà con cái không tài nào tìm giun được. Gà con cái tức quá nói với Vịt con cái:

– Bạn chẳng biết bới gì cả, bạn đi chỗ khác chơi để tôi bới một bản thân vậy. Vịt con cái thấy Gà con cái cáu với bản thân cũng buồn, liền bỏ ra ao tìm tép ăn.Một con cái cáo đôi mắt xanh đuôi dài nấp trong bụi rậm, thấy Gà con cái đi tìm mồi một bản thân định nhảy ra vồ. Gà con cái sợ quá vộ cha chân bốn cẳng chạy ra bờ ao. Gà con cái vừa chạy vừa kêu: “ Chiếp chiếp chiếp…”. Vịt con cái đang lặn ngụp tìm tép, nghe h bạn gọi vội lước nhanh vào bờ kịp cõng bạn ra xa. Cáo tới bờ đã thấy Gà và Vịt đang ở giữa ao sâu. Chờ mãi không được, Cáo liếm mép và bỏ đi

Nhờ vịt có đôi chân như mái chèo bơi rất nhanh mà Gà con cái thoát chết… khi này, Gà con cái non thấy việc bản thân đuổi Vịt con cái là không tốt, và xin lỗi bạn. Vịt con cái không giận mà còn mò tép cho gà con cái ăn.

Từ đấy mọi khi Vịt con cái đén chơi, Gà con cái mừng tíu tít đi tìm giun cho Vịt con cái ăn. Gà con cái nhanh nhẹn đi trước. Vịt con cái lạch bạch theo sau. Hai bạn Gà, Vịt rất quý mến nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published.