Dự kiến ​​tách Tổng cục Đường bộ

Mẹ và bé
Rate this post

Nếu Tổng cục Đường bộ Việt Nam được tổ chức lại thành Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam, thì Cục Đường bộ cao tốc sẽ tiếp quản quản lý hơn 1.000 km đường cao tốc hiện có.

Ngày 18/6, Bộ GTVT họp cho ý kiến ​​về đề án tổ chức lại Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ đã trình Bộ GTVT đề án tách Tổng cục Đường bộ thành Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng cục Đường bộ cao tốc Việt Nam.

Dự án chỉ nghiên cứu cơ cấu tổ chức, không điều chỉnh các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đường bộ.

Trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Cục Đường bộ và Đường bộ có biên chế gồm 5 phòng là Phòng Tổ chức hành chính; Pháp lý – Kiểm tra – An toàn; Quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường cao tốc; Kế hoạch – Tài chính và Quản lý đầu tư xây dựng. Dưới đây là ba Chi cục Quản lý Đường cao tốc 1, 2, 3 và Trung tâm Điều hành Giao thông Đường cao tốc (ITS).

Sở sẽ theo dõi, bảo trì, vận hành và quản lý nhà nước trên các tuyến đường cao tốc hiện có, gồm 209 km do Nhà nước đầu tư; 245 km theo hình thức BOT và khoảng 773 km do địa phương và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đầu tư.

Cục Đường bộ có bộ phận tham mưu tương tự, bổ sung thêm Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Hợp tác Quốc tế. Bên dưới Sở có 7 Chi cục là Chi cục I, II, III, IV, V, VI và Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ.

Với biên chế cơ quan hành chính năm 2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam là 728 người, dự kiến ​​Tổng cục Đường bộ Việt Nam có 558 người và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam là 170 người.

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam hiện nay gồm: cơ quan tham mưu, giúp việc Tổng cục trưởng gồm 9 Vụ; 5 phòng trực thuộc và 21 chi cục cơ sở; đơn vị sự nghiệp có 12 đơn vị, trong đó có 4 Ban quản lý dự án chuyên ngành; 5 trung tâm kỹ thuật đường bộ; Trung tâm thông tin liên lạc; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải – Đường bộ và Cụm phà Vàm Cống.

Vu Diep

Leave a Reply

Your email address will not be published.