Đưa mục tiêu chăm sóc và bảo vệ trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

Mẹ và bé
Rate this post

Sáng 16/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20 năm 2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới ”, giai đoạn 2012-2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện: Đắc Nhân – Khánh Lộc

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.