Đường cao tốc Dầu Dây-Tân Phú được đầu tư theo hình thức PPP, trị giá hơn 8.300 tỷ đồng

Mẹ và bé
Rate this post

(CAO) Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án: 8.365,651 tỷ đồng. Phần vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp khoảng 7.065,651 tỷ đồng. Vốn nhà nước tham gia vào dự án khoảng 1.300 tỷ đồng.

Ngày 6/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1045 / QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú (giai đoạn 1) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Giao thức PPP (Hợp tác Công-Tư).

Mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển, giảm tải và đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 20; hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ các tuyến đường cao tốc có năng lực, an toàn giao thông, tốc độ cao trên hành lang giao thông vận tải TP.HCM – Dầu Giây – Liên Khương, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung; tạo động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác, phát triển vùng Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ; tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập sâu rộng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Hình minh họa

Đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây – Tân Phú với tổng chiều dài khoảng 60,1km; đầu tư xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cao tốc (TCVN 5729: 2012), vận tốc thiết kế 100km / h. Địa điểm là tỉnh Đồng Nai.

Thời gian dự kiến ​​chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2025. Loại hợp đồng dự án PPP dự kiến: Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (Hợp đồng BOT).

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án: 8.365,651 tỷ đồng. Phần vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp khoảng 7.065,651 tỷ đồng. Vốn nhà nước tham gia vào dự án khoảng 1.300 tỷ đồng.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án PPP được ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế, đất đai, đầu tư và các quy định khác của pháp luật. luật có liên quan.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án PPP được bảo lãnh đầu tư theo quy định của Luật PPP và pháp luật về đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật. ; tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, cân đối bố trí vốn nhà nước tại Dự án để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị mặt bằng xây dựng để thực hiện dự án theo quy định tại Điều 56 của Luật PPP và quy định của pháp luật về đất đai. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *