Giết người, bất cứ ai? – Ôn tập

Phim Ảnh
Rate this post

George (Maurice LaMarche) và Charlie (Charles M. Howell IV) là một bộ đôi viết lách có sở thích khác nhau. George muốn thứ gì đó bán được với sức hấp dẫn thương mại trong khi Charlie muốn thứ gì đó thực chất hơn sẽ mang đến cho khán giả điều gì đó để suy nghĩ khi xem vở kịch của anh ấy. Họ thậm chí không thể quyết định liệu họ có […]

The post Giết người, Bất cứ ai? – Đánh giá xuất hiện đầu tiên trên các bài đánh giá phim, phỏng vấn, tính năng | BRWC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *