Hà Nội: Đảm bảo thực hiện tốt Chương trình Y tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Mẹ và bé
Rate this post

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện tốt Chương trình Y tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế nhằm xây dựng môi trường hỗ trợ, nâng cao vai trò và năng lực của y tế. người lao động. Mỗi người dân, thực hiện tốt công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân thành phố Hà Nội, góp phần phát triển kinh tế. – xã hội của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Theo đó, đảm bảo chế độ ăn uống hợp lý, tăng cường vận động để nâng cao tầm vóc, nâng cao sức khỏe cho người dân; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân và cộng đồng để chủ động phòng ngừa các yếu tố nguy cơ thường gặp đối với sức khỏe, nhằm phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. cộng đồng. Thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe liên tục, dài hạn tại tuyến y tế cơ sở nhằm góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Thành phố đề ra các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể đến năm 2025 như: Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động, phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống tác hại của rượu bia, vệ sinh môi trường. , vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh. Phát hiện và quản lý một số bệnh không lây nhiễm, quản lý sức khỏe nhân dân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc người lao động.

Về giải pháp, thành phố quản lý, chỉ đạo, thực hiện chính sách và phối hợp liên ngành, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông. Thành phố bố trí kinh phí hỗ trợ một số hoạt động trong việc xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình Y tế Việt Nam trên địa bàn. Cùng với đó, huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ nguồn lực xây dựng các mô hình nâng cao sức khỏe cộng đồng …

UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trên toàn thành phố. theo quy tắc gia đình.

Leave a Reply

Your email address will not be published.