Hà Nội triển khai các bước xây dựng dự án đường vành đai 4

Mẹ và bé
Rate this post


BNEWSUBND TP Hà Nội giao kế hoạch giải phóng mặt bằng, bàn giao ít nhất 70% mặt bằng vào tháng 6/2023 và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng vào tháng 12/2023.

Đường vành đai 4 là tuyến đường vành đai liên vùng, phục vụ kết nối giao thông giữa Hà Nội và các tỉnh của Vùng Thủ đô. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hà Nội trong 5 năm tới.

Tuyến đường này đã được thông qua nhiều văn bản của Bộ Chính trị, Trung ương, Thành ủy Hà Nội… Và UBND thành phố Hà Nội vừa có phương án cụ thể biến chủ trương thành hành động cụ thể, quyết tâm hoàn thành tuyến đường đúng tiến độ.

UBND TP Hà Nội đặt tiêu chí đầu tư phát triển tuyến Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đáp ứng yêu cầu xây dựng Thủ đô là một trong những cực tăng trưởng của cả nước; phát triển thành đô thị hiện đại, thông minh, đi đầu và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết các đô thị; là cơ sở để thực hiện quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng đi trước một bước và tạo nguồn lực chính để phát triển đô thị.

Tuyến đường sẽ tạo trục giao thông quan trọng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của liên kết ngành, liên kết vùng và lợi thế kết nối đa chiều của các đô thị; sắp xếp lại cơ cấu dân cư và phát triển kinh tế trong quá trình tái thiết và phát triển đô thị

Chủ trương đầu tư đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 56/2022 / QH15 và Chính phủ chỉ đạo thực hiện tại Nghị quyết số 106 / NQ-CP với dự báo tổng thể công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành. năm 2026 và đi vào hoạt động từ năm 2027.
UBND TP Hà Nội xác định, dự án có khối lượng công việc rất lớn, đặc thù của dự án như: Việc giải phóng mặt bằng được tách thành các dự án thành phần, vốn đầu tư dự án bao gồm nhiều nguồn khác. Nhiều thủ tục chưa được quy định trong hệ thống pháp luật, được thực hiện với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua.

Vì vậy, UBND TP Hà Nội vừa giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, ngành, địa phương, trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sử dụng tối đa sức mạnh, trí tuệ tập thể để đồng loạt triển khai các công việc của Đề án. .
UBND Thành phố giao nhiệm vụ rõ ràng cho các Sở, ngành và UBND các quận, huyện: Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố và các đơn vị liên quan để chủ động triển khai, thực hiện.
Theo đó, UBND TP Hà Nội giao kế hoạch trong tháng 1/2023 phải phê duyệt các dự án thành phần; Xây dựng đường song hành (đường đô thị) trên địa bàn thành phố Hà Nội và Dự án thành phần 3 – đầu tư xây dựng đường cao tốc theo hình thức đối tác công tư.
Thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao ít nhất 70% mặt bằng vào tháng 6/2023 và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng vào tháng 12/2023.
Đồng thời triển khai dự án, phấn đấu tháng 6/2023 khởi công dự án; tập trung xây dựng cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.
Về việc bố trí tái định cư để giải phóng mặt bằng, UBND TP giao UBND các huyện: Sóc Sơn, Mê Linh. Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín rà soát nhu cầu tái định cư, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư theo quy hoạch, quy mô, hạng mục đầu tư, dự kiến ​​tổng mức đầu tư … báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt. Thống nhất, lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư, xây dựng các khu tái định cư bằng nguồn vốn Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, hoàn thành vào tháng 4/2023.
Đối với UBND quận Hà Đông cần rà soát nhu cầu tái định cư, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát quỹ nhà tái định cư trên địa bàn để thành phố xem xét, chấp thuận bố trí quỹ nhà tái định cư cho các hộ dân. Những người đủ điều kiện sẽ được bố trí nhà tái định cư, hoàn thành vào tháng 9/2022.
Dự kiến ​​trong quý III năm nay, thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với các Bộ Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và UBND các tỉnh; Hưng Yên, Bắc Ninh để thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án theo chỉ đạo của Chính phủ để chỉ đạo triển khai các công việc liên quan của các dự án thành phần đảm bảo đồng bộ về tiến độ, chất lượng và chỉ tiêu kỹ thuật. kỹ thuật, hiệu quả.
Trên cơ sở chỉ giới đường đỏ đã được phê duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc giải phóng mặt bằng. bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho UBND các quận, huyện triển khai các công việc tiếp theo phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho các huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Thanh Oai, Thường Tín, Hoài Đức và Hà Đông đối với các đoạn tuyến đã được phê duyệt, hoàn thành trong tháng 9/2022.

Việc cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho các huyện: Mê Linh, Đan Phượng, Thường Tín, Hoài Đức (đoạn đi ngoài đê sông Đáy qua dầm Song Phượng) hoàn thành trước ngày 30/10/2022.
Thành phố sẽ lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 3 theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hình hợp đồng BOT, hoàn thành vào tháng 6/2023.
Thành phố cũng lựa chọn nhà thầu xây dựng. Đối với hạng mục công trình đường song hành (đường đô thị) trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn, thương thảo, ký kết nhà thầu xây lắp; tư vấn giám sát; Công việc bảo hiểm hoàn thành vào tháng 8 năm 2023.
Đối với dự án thành phần 3, đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư, chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu thi công hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. Ưu tiên, tập trung thực hiện các tiểu dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong dự án thành tiểu dự án 3.
UBND TP Hà Nội cũng đã lên kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, quận, huyện liên quan vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, quá trình thi công tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu. , chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công. /.

>> Quý IV / 2023 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *