Hai ‘siêu dự án’ đường vành đai 161.191 tỷ đồng được Quốc hội thông qua

Mẹ và bé
Rate this post

Đây là hai dự án có vai trò liên kết vùng, thúc đẩy đô thị hóa, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội.

Đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội

Dự án có chiều dài khoảng 112,8 km, được chia thành 7 dự án thành phần; quy mô và hình thức đầu tư của từng dự án thành phần.

Theo Nghị quyết, nhu cầu sử dụng đất sơ bộ của dự án khoảng 1.341 ha, trong đó: đất trồng lúa khoảng 816 ha, đất nông nghiệp khác khoảng 258 ha, đất ở khoảng 58 ha và đất khác khoảng 209 ha. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án. Giải phóng mặt bằng toàn tuyến một lần theo quy mô dự kiến.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 85,813 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 là 41.860 tỷ đồng; vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 – 2030 là 14.506 tỷ đồng; vốn do nhà đầu tư thu xếp là 29.447 tỷ đồng.

Ảnh: VGP

Tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Dự án thành phần 3 (dự án PPP) thuộc loại hình hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) được hưởng cơ chế bảo lãnh đầu tư và cơ chế phân chia giảm thu theo quy định của pháp luật về đầu tư. đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Quốc hội giao UBND TP Hà Nội chịu trách nhiệm làm đầu mối triển khai dự án.

Dự án đường vành đai 3 TP.

Dự án có chiều dài khoảng 76,34km, đường vành đai 3, được chia thành 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công.

Nhu cầu sử dụng đất sơ bộ của dự án khoảng 642,7 ha, trong đó đất trồng lúa khoảng 70,24 ha, đất nông nghiệp khác khoảng 103,52 ha, đất rừng sản xuất khoảng 16,82 ha, đất ở khoảng 64,1 ha, đất trồng cây lâu năm khoảng 229,62 ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 11,2 ha và đất khác khoảng 147,2 ha.

Giải phóng mặt bằng toàn tuyến một lần theo quy mô dự kiến, trừ đoạn Tân Vạn – Bình Chuẩn đã đầu tư.

Ảnh: SGGP

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 75,378 tỷ đồng. Công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án từ năm 2022, đến năm 2025 cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Việc triển khai, thực hiện dự án được thực hiện theo cơ chế, chính sách đặc thù như vốn đầu tư điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 17.146 tỷ đồng đã bố trí cho dự án. Bộ GTVT đã điều động đến các địa phương để triển khai dự án, trong đó TP.HCM là 10.627 tỷ đồng, Đồng Nai 856 tỷ đồng, Bình Dương 4.266 tỷ đồng, Long An 1.397 tỷ đồng.

Được phép điều chỉnh tăng tổng vốn trung hạn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn vốn dự kiến ​​tăng thu của các địa phương.

Quốc hội giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm đầu mối triển khai dự án để đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ của dự án. Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời gian Quốc hội không họp thì Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Trần Thường

Leave a Reply

Your email address will not be published.