Hàng năm có hơn 100 triệu lượt khám chữa bệnh với các quyền lợi được đảm bảo

Mẹ và bé
Rate this post

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo và chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Bảo hiểm y tế do Nhà nước tổ chức hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, thương tật. vấn đề…

Hàng năm có hơn 100 triệu lượt khám chữa bệnh với các quyền lợi được đảm bảo
Tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng dần qua các năm, từng bước thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Chính sách bảo hiểm y tế được Đảng và Nhà nước thực hiện từ năm 1992. Năm 2008, Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008 / QH12 đã được Quốc hội khóa XII thông qua. Với mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823 / QĐ-TTg lấy ngày 01/7 hàng năm là “Ngày BHYT Việt Nam”. .

Ngày BHYT Việt Nam là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức thực hiện Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. xã hội, vì lợi ích của đất nước. Đây cũng là dịp để quán triệt sâu sắc và nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm y tế – một bộ phận quan trọng của chính sách tài chính y tế quốc gia, một trong những biện pháp xã hội hóa công tác y tế thông qua huy động sự đóng góp của nhân dân cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, tạo nguồn tài chính cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cùng với việc xây dựng và hoàn thiện chính sách BHYT, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng dần qua các năm, từng bước thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân; Quỹ bảo hiểm y tế đã góp phần thay thế có hiệu quả cơ chế tài chính cho khám bệnh, chữa bệnh. Nếu như năm 2009, năm 2015 tỷ lệ bao phủ BHYT lần lượt đạt 57% và 74,7% dân số thì đến cuối năm 2021 tỷ lệ bao phủ đã đạt khoảng 91% dân số.

Cùng với đó, công tác đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT đạt nhiều kết quả tiến bộ. Hàng năm, có hơn 100 triệu lượt người KCB BHYT được đảm bảo quyền lợi. Trong năm 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quỹ BHYT và ngân sách nhà nước đã đóng góp đáng kể vào công tác khắc phục và phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt. vai trò của lĩnh vực bảo hiểm y tế. chính sách bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia.

Quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng cả về phạm vi và mức hưởng BHYT. Cụ thể: Khi tham gia BHYT, người dân sẽ được quỹ BHYT thanh toán đầy đủ theo quy định, không giới hạn độ tuổi, số ngày điều trị và tổng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. . Luật Bảo hiểm y tế quy định mọi người đều có quyền tham gia bảo hiểm y tế và được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế như nhau, bao gồm các chi phí sau: Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con; vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với một số đối tượng và chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho công nhân, học sinh, sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi, v.v.

Về mức hưởng bảo hiểm y tế, khi người tham gia bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến theo quy định và xuất trình đầy đủ thủ tục khám bệnh, chữa bệnh thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% hoặc 95% hoặc 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh do quỹ bảo hiểm y tế hỗ trợ tùy theo đối tượng khám bệnh, chữa bệnh. thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Riêng người bệnh tham gia BHYT từ 95% hoặc 80%, có thời gian tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên thì mức đồng chi trả khi đi KCB BHYT đúng tuyến trong năm là 6. cao hơn gấp nhiều lần so với mặt bằng chung. mức lương cơ sở (hiện tương đương 8.940.000 đồng) được hưởng 100% khi đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến. cho đến cuối năm tài chính.

Ngoài ra, để tạo điều kiện tốt nhất cho người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh, Luật BHYT quy định chính sách thông tuyến khám bệnh, chữa bệnh.

Có thể thấy, việc người dân tham gia BHYT được coi là một hình thức tiết kiệm “góp khi lành, để dành khi ốm đau” nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế khi không may ốm đau, bệnh tật, kể cả những người ốm đau. bệnh nặng, chi phí lớn. Tham gia BHYT, mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản không phụ thuộc vào khả năng chi trả. Vì vậy, hơn bao giờ hết, người dân cần nhận thức rõ lợi ích khi tham gia BHYT, giúp hạn chế rủi ro tài chính cho bản thân và gia đình, đồng thời chia sẻ bớt khó khăn cho cộng đồng nếu ai đó không may mắc bệnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.