Học trò ‘quý ông’ của Hương Giang trang điểm đậm không kém gì thầy

Mẹ và bé
Rate this post

Thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án hoàn thiện các Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, sáng 16/8, tại TP. Ban Xây dựng Đề án tổ chức Hội thảo khoa học “Lý luận – Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội thảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.