Hơn 16 triệu người Việt Nam có nguy cơ không có lương hưu vào năm 2030, trong khi số người cao tuổi cần được chăm sóc ngày càng tăng – Cafef.vn

Mẹ và bé
Rate this post

Hơn 16 triệu người Việt Nam có nguy cơ không có lương hưu vào năm 2030, trong khi số lượng người cao tuổi cần được chăm sóc ngày càng tăngCafef.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.