Hơn 800 thương hiệu mất quyền sử dụng Quốc huy Anh sau cái chết của Nữ hoàng

Làm Đẹp
Rate this post

Theo Hiệp hội những người nắm giữ chứng quyền hoàng gia (RWHA), khoảng 875 thương hiệu hiện đã mất quyền in quốc huy trên bao bì.

Nổi bật trong số các thương hiệu này là Heinz Foods, nổi tiếng với tương cà, nước ngọt Coca-Cola.

Các thương hiệu này đã có Giấy chứng nhận Hoàng gia để sử dụng quốc huy dưới thời Nữ hoàng Elizabeth II. Nhưng giấy phép này hiện đã không còn hiệu lực sau cái chết của Nữ hoàng.

Bây giờ họ phải nộp đơn lại dưới thời Vua Charles III, bằng cách chứng minh việc sử dụng sản phẩm của hoàng gia.

Tuy nhiên, RWHA cho biết các thương hiệu có thể tiếp tục sử dụng biểu tượng này trong tối đa hai năm nếu “không có thay đổi nội bộ quan trọng nào liên quan đến công ty”.

Với tư cách là tân vương, vua Charles III sẽ có quyền xem xét và ban hành trát mới.

Theo trang Thương nhân trong cuộc, Lệnh hoàng là một tài liệu cho phép các thương hiệu sử dụng quốc huy trong thiết kế sản phẩm, nếu họ cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho gia đình hoàng gia.

Theo trang web của RWHA, để đủ điều kiện đăng ký một trát, các công ty và doanh nghiệp phải cung cấp “sản phẩm hoặc dịch vụ một cách thường xuyên và liên tục cho gia đình hoàng gia của người cấp phép (trong trường hợp này là Nữ hoàng Elizabeth và Vua Charles) trong ít nhất năm năm kể từ bảy năm qua. “

Các nhãn hiệu đã đăng ký cũng phải thể hiện rằng họ có các chính sách và kế hoạch hành động vì môi trường và tính bền vững.

Đi kèm với quốc huy sẽ có chú thích bên dưới cho biết thành viên nào của hoàng gia đã cấp giấy phép thương hiệu. Ví dụ: “Được chỉ định bởi Nữ hoàng”.

Các chứng quyền này có thời hạn tối đa là 5 năm và có thể gia hạn thêm 1 năm trước khi hết hạn. Theo RWHA, khoảng 20-40 trát được ban hành mỗi năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *