kèn trombone jones

Phim Ảnh
Rate this post

Trong phim ngắn của Chris M. Rutledge, Trombone Jones, chúng ta thấy rằng nhiều cựu chiến binh của chúng ta bị bỏ lại một mình để điều hướng…

Bài viết Trombone Jones xuất hiện lần đầu trên Film Threat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *