Kỷ luật cảnh cáo đối với ông Kiều Đình Vĩ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hòa Bình

Mẹ và bé
Rate this post

152-CV / UBKT Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình đã ban hành Công văn số 152-CV / UBKT về việc xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kết quả xem xét đề nghị kỷ luật đối với Đảng ủy. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hòa Bình; Chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính, Khoa Dược – Vật tư y tế; Chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch nghiệp vụ Đảng ủy CĐCS; Đồng chí Kiều Đình Vị – Bí thư Đảng ủy CĐCS; Đồng chí Bùi Thanh Tuyền – Phó Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch nghiệp vụ; xem xét kết quả xét nghiệm khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng và bà Ngô Thị Phượng – Phó Bí thư Đảng ủy CĐCS.

Cụ thể, UBKT tỉnh Hòa Bình chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo một số chi bộ trực thuộc kiểm tra, giám sát đảng viên theo kế hoạch đã xây dựng. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc Trung tâm thực hiện đấu thầu 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm. Kháng nguyên SARS-CoV-2 do CDC Hòa Bình ký với Công ty Việt Á đã vi phạm quy định về điều cấm trong đấu thầu.

Dai An Viet quyet dinh cao cap, giam can.

Trụ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hòa Bình.

Những khuyết điểm vi phạm của Đảng ủy Khối đến mức phải xem xét kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật theo thẩm quyền; Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Khối bằng hình thức Khiển trách.

Chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính, Chi bộ Khoa Dược – Vật tư y tế và Chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch nghiệp vụ của Đảng ủy CĐCS thiếu kiểm tra, giám sát đối với Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. phục vụ chính trị, nhất là tham mưu, phối hợp tổ chức đấu thầu thuốc, vật tư sinh học, vắc xin. Từ đó dẫn đến việc CDC khi thực hiện đấu thầu 2 gói thầu mua sắm sản phẩm xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 do Hòa Bình CDC ký với Công ty Việt Á đã vi phạm quy định của pháp luật này. bị cấm trong công tác đấu thầu; Chi bộ có cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải xử lý kỷ luật.

Những khuyết điểm, vi phạm của Chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính, Khoa Dược – Vật tư y tế; Chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch nghiệp vụ Đảng ủy CĐCS đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính, Chi bộ Khoa Dược và Vật tư y tế; Chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch kinh doanh bằng hình thức Khiển trách.

Kiều Đình Vĩ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CĐCS Hòa Bình chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm của Đảng ủy, cụ thể: Chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo một số chi bộ trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra. giám sát đảng viên theo kế hoạch đã lập. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến CĐCS khi thực hiện đấu thầu 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm. Kháng nguyên SARS-CoV-2 do CDC Hòa Bình ký với Công ty Việt Á đã vi phạm quy định về điều cấm trong đấu thầu. Những vi phạm của ông Kiều Đình Vị đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm; Căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Kiều Đình Vị bằng hình thức Cảnh cáo.

Đối với đồng chí Bùi Thanh Tuyền – Phó Bí thư Chi bộ Phòng Kế toán – Tài chính, Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, chịu trách nhiệm chính về sự phát triển của chi bộ. chưa đảm bảo kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên theo yêu cầu; Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chưa được thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Với trách nhiệm là Trưởng Ban Tài chính – Kế toán, ông Tuyến đã thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế toán thực hiện nhiệm vụ giúp Giám đốc CDC lập kế hoạch, triển khai và giám sát việc thực hiện các dự án. Dự án mua sắm sinh phẩm xét nghiệm tìm kháng nguyên SARS-CoV-2. Kết quả, CDC khi thực hiện đấu thầu 2 gói thầu mua sản phẩm xét nghiệm, kiểm tra kháng nguyên SARS-CoV-2 do Hòa Bình CDC ký với Công ty cổ phần Việt Á đã vi phạm quy định về Điều cấm trong đấu thầu.

Những khuyết điểm của ông Bùi Thanh Tuyền đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm; Căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Thanh Tuyền bằng hình thức cảnh cáo. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy Khối chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm, xử lý kỷ luật hành chính theo quy định.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng và bà Ngô Thị Phượng – Phó Bí thư. Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhận thấy: Chi bộ Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán – Thăm dò chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, theo dõi đối với đảng viên chưa đạt yêu cầu (chưa có nội dung). . nội dung và đối tượng cụ thể); Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chưa được thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Bà Ngô Thị Phượng – Phó Bí thư Đảng ủy CDC với trách nhiệm là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm CDC chịu trách nhiệm một phần về những khuyết điểm của Đảng ủy CDC. . Những khuyết điểm, vi phạm của Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – thăm dò chức năng và bà Ngô Thị Phượng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối yêu cầu chi bộ và bà Ngô Thị Phượng nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, rút ​​kinh nghiệm.

Thanh Nhàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *