MAGNUM PI: Phần 5, Tập 3: Số một với Đoạn giới thiệu chương trình truyền hình Bullet [CBS]

Phim Ảnh
Rate this post

MAGNUM PI: Phần 5, Tập 3: Số một với Đoạn giới thiệu chương trình truyền hình Bullet [CBS]

Magnum PI Number One With A Bullet Trailer —
CBSMagnum PI: Season 5, Episode 3: Number One With A Bullet Trailer chương trình truyền hình đã được phát hành. Đoàn làm phim
Magnum PI ngôi sao Jay Hernández, Tuần Perdita, Đội Kang, Đồi Amy, Đồi StephenZachary Knighton.
Eric GuggenheimPeter M. Lenkov đã viết kịch bản […]

Tiếp tục đọc: MAGNUM PI: Phần 5, Tập 3: Số một với Đoạn giới thiệu chương trình truyền hình Bullet [CBS]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *