Mạnh dạn phân cấp đầu tư đường cao tốc

Mẹ và bé
Rate this post

Phương án phân cấp thực hiện 16 dự án, dự án thành phần đầu tư đường cao tốc bằng nguồn vốn đầu tư công nhận được sự đồng thuận cao.Hình minh họa

Mặc dù phải chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng đến thời điểm này, phương án phân cấp thực hiện 16 dự án, dự án thành phần đầu tư đường cao tốc bằng nguồn vốn đầu tư công thuộc Chương trình khôi phục, phục hồi vẫn chưa được phê duyệt. Phát triển kinh tế – xã hội nhận được sự đồng thuận cao của các bộ, ngành liên quan, cũng như UBND 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có các công trình.

Trong tờ trình mới nhất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến ​​nghị người đứng đầu Chính phủ phân cấp cho 14 UBND cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản đối với 14/16 đề án, dự án thành phần. Với số vốn đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng, đây là đợt phân cấp mạnh nhất từ ​​trước đến nay trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Không chỉ có quy mô lớn, đợt phân cấp này còn có chiều sâu đáng kể khi chủ trương của Chính phủ là giao toàn quyền cho UBND các tỉnh với vai trò là cơ quan chủ quản, kể cả việc lựa chọn ban quản lý dự án. dự án, đấu thầu, triển khai xây dựng.

Bên cạnh việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bố trí nguồn lực phù hợp và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ thực hiện, đề xuất trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tạo sự chủ động, sáng tạo, huy động hiệu quả các nguồn lực và phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương. Đề xuất này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai 16 dự án đường bộ và các dự án thành phần sử dụng vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Có thể nói, việc phân cấp mạnh mẽ sẽ phát huy tính chủ động, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo địa phương và năng lực của cán bộ làm công tác quản lý, điều hành dự án; thuận lợi trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; huy động lực lượng lao động tại chỗ tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng. Việc phân cấp cũng giúp đảm bảo nguyên tắc công việc nào, cấp nào sát thực tế hơn thì giao cho cấp đó.

Kinh nghiệm cho thấy, địa phương là cơ quan nắm rõ địa hình, địa vật, đặc điểm của địa bàn quản lý nên sẽ chủ động trong việc quy hoạch, kết nối hạ tầng, định vị các nút giao thông cần thiết. tạo dư địa để phát triển kinh tế và thu hút đầu tư; phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của đường cao tốc; kiểm soát các mỏ nguyên liệu ngay từ khâu cấp phép; quản lý giá, kiểm soát tổng mức đầu tư, tiết giảm chi phí …

Ngoài ra, chủ trương phân cấp cũng tạo thuận lợi lớn trong công tác giải phóng mặt bằng, rút ​​ngắn thời gian thực hiện, gắn trách nhiệm của các bên liên quan. Hơn nữa, chủ trương phân cấp cũng giúp giảm bớt thủ tục bàn giao cọc GPMB, cắt giảm một số thủ tục như bố trí kế hoạch vốn, ban hành quy chế phối hợp; trình Bộ GTVT xem xét, phê duyệt phương án tổng thể giải phóng mặt bằng, quyết toán kinh phí …

Những dự án này đặc biệt có ý nghĩa khi các dự án hạ tầng giao thông thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội đòi hỏi thời gian thực hiện rất ngắn (2-3 năm). khi Bộ Giao thông – Vận tải, cơ quan chủ trì thực hiện xây dựng giao thông cũng đã chạm ngưỡng năng lực với dự án cao tốc Đông Bắc – Nam.

Thực tiễn cho thấy, khi được giao là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án BOT đường cao tốc, một số địa phương cũng đã triển khai tương đối khả quan, phần nào tạo niềm tin về khả năng phân cấp. thậm chí còn mạnh hơn.

Cũng cần nói thêm rằng, hầu hết mạng lưới hạ tầng giao thông hiện đại của quốc gia có tốc độ phát triển đường cao tốc nhanh nhất thế giới đều do chính quyền các địa phương thực hiện nhờ chính sách phân cấp, phân quyền. Ở chiều ngược lại, bên cạnh sự mạnh dạn khi nhận nhiệm vụ quản lý đầu tư, 14 UBND tỉnh có dự án đi qua phải nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề này trước Quốc hội, Chính phủ và cử tri cả nước để có kế hoạch bổ sung công tác quản lý dự án chất lượng cao. nhân sự, cũng như đề xuất các biện pháp phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong công tác lựa chọn nhà thầu khi thực hiện dự án.

Cần nhấn mạnh, các địa phương phải tuyệt đối tránh tình trạng “hứa thì cam kết cho xong” hoặc dễ làm, khó bỏ khi triển khai các dự án. Nếu để xảy ra sai phạm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án được coi là động lực phục hồi và phát triển kinh tế đất nước, mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của cử tri và nhân dân. quốc gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.