Một cổ phiếu tăng gần 81% trong 2 tuần

Mẹ và bé
Rate this post

Chốt phiên 11/7, cổ phiếu ILC của Công ty Hợp tác Lao động Nước ngoài (UPCoM: ILC) đứng giá tham chiếu, chấm dứt chuỗi 6 phiên tăng điểm liên tiếp, trong đó có 5 phiên tăng kịch trần. Trước đó, cổ phiếu này đã đóng cửa tăng trần vào ngày 28/6, tức tăng gần 81% sau 2 tuần lên 11.200 đồng / cổ phiếu. Thanh khoản cổ phiếu thấp, khối lượng giao dịch bình quân 10 phiên khoảng 2.090 đơn vị.

Hợp tác lao động với nước ngoài được hình thành trên cơ sở cổ phần hóa công ty Hợp tác lao động với nước ngoài, đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vào tháng 1 năm 1999. Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi giới, đại lý và trực tiếp xuất khẩu lao động trong và ngoài nước vận chuyển kết hợp đào tạo thuyền viên. Vốn điều lệ của doanh nghiệp đạt hơn 61 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Ủy viên HĐQT Trịnh Thị Nga sở hữu nhiều cổ phần nhất với 24,97% vốn điều lệ, tương ứng hơn 1,5 triệu cổ phiếu ILC.

Năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất tăng 36,8% lên 183,4 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập từ cho thuê thuyền viên chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu với 160,2 tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 12,9 tỷ đồng, tăng 38,7%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.114 đồng, cùng kỳ 1.531 đồng.

Một cổ phiếu tăng gần 81% sau 2 tuần - Ảnh 1.

Cuối năm 2021, quy mô tài sản tăng 128,2% lên 102,7 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 88,9%, tương ứng 91,3 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 31% xuống 12,9 tỷ đồng, do đơn vị giảm lượng tiền gửi ngân hàng từ 11,4 tỷ đồng xuống 9,6 tỷ đồng, và các khoản tương đương tiền (số tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tại SHB – chi nhánh Hải Phòng, lãi lãi suất 3.2% / năm) từ 7 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi có kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng tại ngân hàng với lãi suất từ ​​4,7% đến 6,25% / năm, tăng từ 4 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Nguyên nhân biến động là do đơn vị phát sinh 30 tỷ đồng tiền gửi tại OCB – chi nhánh Hải Phòng. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là 5 hợp đồng tiền gửi tại đây trị giá 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, khoản phải thu ngắn hạn tăng gấp 2,7 lần lên 26,8 tỷ đồng, chủ yếu do trong kỳ có 11 tỷ đồng trả trước ngắn hạn cho Đầu tư Xây dựng, Thương mại và Vận tải Đức Nhân. Đây là khoản tạm ứng để mua vật liệu san lấp trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu nhà văn phòng, nhà ở cán bộ và khu kinh doanh, dịch vụ tổng hợp tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long. .

Về nguồn vốn, tổng nợ vay tài chính lên tới hơn 45,6 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ hơn 6,2 tỷ đồng. Riêng khoản vay ngắn hạn tăng từ 35,3 triệu đồng lên hơn 39,5 tỷ đồng do đơn vị phát sinh khoản vay 30 tỷ đồng tại Agribank chi nhánh Đông Hải Phòng và 9,5 tỷ đồng tại OCB – chi nhánh Hải Phòng. . Nợ dài hạn đi ngang so với đầu năm là 6,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021 là âm 80,2 tỷ đồng, thặng dư cổ phần gần 47,2 tỷ đồng và vốn góp của chủ sở hữu là 61 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.