Mù Cang Chải nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc

Mẹ và bé
Rate this post

Với trên 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó trên 90% là dân tộc Mông, việc nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và giáo dục dân tộc nói riêng luôn được huyện Mù Cang Chải quan tâm.

Phòng GD & ĐT huyện Mù Cang Chải tổ chức Ngày hội Cúng cho các trường học trên địa bàn.

Năm học 2021-2022, Trường Mầm non Kim Nọi có 7 lớp với 178 học sinh, 100% học sinh là người dân tộc Mông. 100% nhóm lớp đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp theo phương châm “học mà chơi, chơi mà học”.

Các nhóm lớp 5 tuổi tổ chức hiệu quả các hoạt động chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1 theo hướng gắn với chương trình tiểu học.

Thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện bồi dưỡng “đức, trí, thể, mỹ” gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, Nhà trường triển khai các mô hình về những ngôi trường hạnh phúc và những lớp học hạnh phúc.

Đặc biệt, với 100% học sinh dân tộc thiểu số, nhà trường chú trọng tăng cường tiếng Việt cho các em bằng nhiều hình thức như tổ chức cho các em hoạt động khám phá, trải nghiệm. Hàng tháng khảo sát, đánh giá, xếp loại khả năng sử dụng tiếng Việt để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. Nhà trường cũng thực hiện có hiệu quả phong trào “Cùng nhau nói tiếng Việt trong và ngoài nhà trường”.

Nhờ đó, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường ngày càng được nâng cao. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi đủ tiếng Việt vào học tiểu học.

Toàn huyện Mù Cang Chải có 40 trường, trong đó có 20 trường PTDTNT và 1 trường PTDTNT. Năm học 2021-2022, trường có 21.182 học sinh, 420 học sinh nội trú và 11.043 học sinh bán trú, với 20.384 học sinh dân tộc thiểu số (chiếm 96,2%).

Ngoài việc chi đúng, thu đủ theo chính sách của Trung ương cũng như của tỉnh, ngành GD-ĐT huyện Mù Cang Chải đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT). PTDT nội trú, bán trú.

Trong đó bám sát sự chỉ đạo của Bộ GD & ĐT, của tỉnh, của ngành trong việc triển khai các hoạt động giáo dục, hoạt động bán trú; thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình giáo dục, đảm bảo dạy đủ số môn, tổ chức dạy học 2 buổi / ngày, đảm bảo các hoạt động ôn tập, thí nghiệm, thực hành và giáo dục. ngoài giờ lên lớp giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp, dạy nghề; chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, kết hợp sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để nâng cao chất lượng nhà trường.

Đồng thời, tích cực chỉ đạo các trường đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, giúp học sinh có phương pháp tự học hiệu quả; xây dựng quy chế cụ thể về quản lý học sinh nội trú, bán trú; phân công phụ đạo, bổ sung kiến ​​thức cho các em, xây dựng nhóm học tập theo hình thức học sinh khá giỏi, phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém …

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để làm nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc. Các trường đã tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên, trên cơ sở phân tích những nội dung còn hạn chế của đội ngũ để có kế hoạch, xây dựng kế hoạch, phương pháp bồi dưỡng phù hợp; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người dân tộc thiểu số; thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút giáo viên, nhân viên người dân tộc thiểu số giỏi về phục vụ cho ngành và địa phương …

Nhờ đó, năm học 2021 – 2022, ở bậc học mầm non, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm; trẻ phát triển cân đối về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, kỹ năng tình cảm, xã hội và thẩm mỹ; Riêng trẻ 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số thực hiện cam kết nhiều hơn về mức độ giao tiếp bằng tiếng Việt theo nội dung khảo sát đạt 99% (tăng 1% so với cam kết đầu năm. ).

99,24% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình; 25,9% học sinh được giấy khen, tăng so với năm học trước. 100% học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp THCS.

Đối với học sinh lớp 6 theo Chương trình GDPT năm 2018, trên 91% được đánh giá đạt loại khá trở lên; 22% em được đánh giá có học lực khá trở lên. Đối với lớp 7, 8, 9 theo chương trình cũ, số học sinh đạt học lực khá, giỏi đạt 28,46%, tăng so với năm học trước.

Với những giải pháp hiệu quả, phù hợp, chất lượng giáo dục dân tộc của huyện Mù Cang Chải ngày càng được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương, góp phần phát triển kinh tế – xã hội. của địa phương.

18 lượt xem

Theo Báo Yên Bái

Với trên 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó trên 90% là dân tộc Mông, việc nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và giáo dục dân tộc nói riêng luôn được huyện Mù Cang Chải quan tâm. Năm học 2021-2022, Trường Mầm non Kim Nọi có 7 lớp với 178 học sinh, 100% học sinh là người dân tộc Mông. 100% nhóm lớp có đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp theo phương châm “học mà chơi, chơi mà học 5 tuổi. tổ chức có hiệu quả các hoạt động chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1 theo hướng gắn với chương trình tiểu học “Lấy làm trung tâm”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng “đức, trí, thể, mỹ” gắn với với việc giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, Trường PT DTNT Đặc biệt, với 100% học sinh dân tộc thiểu số, nhà trường chú trọng tăng cường tiếng Việt cho các em bằng nhiều hình thức như tổ chức các hoạt động cho các em khám. . Tìm tòi, trải nghiệm, khảo sát, đánh giá, xếp loại năng lực tiếng Việt hàng tháng để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. Kết quả của phong trào “Cùng nhau nói tiếng Việt trong và ngoài trường học”. Nhờ đó, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường ngày càng được nâng cao. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi đủ tiếng Việt vào học tiểu học. Toàn huyện Mù Cang Chải có 40 trường, trong đó có 20 trường PTDTNT và 1 trường PTDTNT. Năm học 2021-2022, trường có 21.182 học sinh, 420 học sinh nội trú và 11.043 học sinh bán trú, với 20.384 học sinh dân tộc thiểu số (chiếm 96,2%). Ngoài việc chi trả đúng, đủ các chế độ theo chính sách của Trung ương cũng như của tỉnh, ngành GD-ĐT huyện Mù Cang Chải đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT). PTDT nội trú, bán trú. Trong đó bám sát sự chỉ đạo của Bộ GD & ĐT, của tỉnh, của ngành trong việc triển khai các hoạt động giáo dục, hoạt động bán trú; thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình giáo dục, đảm bảo dạy đủ số môn, tổ chức dạy học 2 buổi / ngày, đảm bảo các hoạt động ôn tập, thí nghiệm, thực hành và các hoạt động giáo dục. ngoài giờ lên lớp giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp, dạy nghề; chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, kết hợp sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để nâng cao chất lượng nhà trường. Đồng thời, tích cực chỉ đạo các trường đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, giúp học sinh có phương pháp tự học hiệu quả; xây dựng quy chế cụ thể về quản lý học sinh nội trú, bán trú; phân công phụ đạo, bổ sung kiến ​​thức cho các em, xây dựng nhóm học tập theo hình thức phụ đạo học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu… Bên cạnh đó, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng. đội ngũ giáo viên làm nền tảng vững chắc nâng cao chất lượng giáo dục quốc dân. Các trường đã tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên, trên cơ sở phân tích những nội dung còn hạn chế của đội ngũ để có kế hoạch, xây dựng kế hoạch, phương pháp bồi dưỡng phù hợp; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người dân tộc thiểu số; thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút giáo viên, nhân viên người dân tộc thiểu số giỏi về phục vụ cho ngành và địa phương … Nhờ đó, năm học 2021-2022, ở bậc học mầm non, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm; trẻ phát triển cân đối về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, kỹ năng tình cảm, xã hội và thẩm mỹ; Riêng trẻ 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số thực hiện cam kết nhiều hơn về mức độ giao tiếp bằng tiếng Việt theo nội dung khảo sát đạt 99% (tăng 1% so với cam kết đầu năm). 99,24% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình; 25,9% học sinh được giấy khen, tăng so với năm học trước. 100% học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp THCS. Đối với học sinh lớp 6 theo Chương trình GDPT năm 2018, trên 91% được đánh giá đạt loại khá trở lên; 22% em được đánh giá có học lực khá trở lên. Đối với lớp 7, 8, 9 theo chương trình cũ, số học sinh đạt học lực khá, giỏi đạt 28,46%, tăng so với năm học trước. Với những giải pháp hiệu quả, phù hợp, chất lượng giáo dục dân tộc của huyện Mù Cang Chải ngày càng được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương và góp phần phát triển kinh tế – xã hội. của địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published.