Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Mẹ và bé
Rate this post

Chú thích ảnh
Toàn cảnh bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ảnh tư liệu: Vân Điệp / TTXVN

Quốc hội thống nhất đánh giá, sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, trí tuệ và trách nhiệm cao, phiên chất vấn kỳ họp thứ 3 đã thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm đặc biệt. nhân dân và cử tri cả nước.

Phiên chất vấn cho thấy, nội dung chất vấn là những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống kinh tế – xã hội, một số vấn đề mới nảy sinh, một số tồn tại. kéo dài nhiều năm. Các đại biểu Quốc hội, thành viên Chính phủ đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, qua đó làm rõ nhiều vấn đề được nhân dân và cử tri cả nước quan tâm.

Quốc hội ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã đạt được trên các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải. Trong thời gian qua, nhất là trong giai đoạn kinh tế – xã hội chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 và những bất ổn của tình hình địa chính trị, lạm phát, giá nguyên liệu đầu vào thế giới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, ổn định sản xuất và đời sống, củng cố và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Đồng thời, Quốc hội cơ bản nhất trí với các giải pháp và cam kết của các Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các thành viên. Một chính phủ khác tại phiên chất vấn.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tập trung thực hiện các giải pháp, cam kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chất vấn.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Quốc hội yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, gắn với phát triển kinh tế. kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; lấy người nông dân làm chủ thể và trung tâm; xây dựng chương trình hành động với các chiến lược, kế hoạch, đề án, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai quyết liệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, chú trọng phát triển quy mô thành viên và tăng nhanh tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Tổ chức sản xuất và liên kết thị trường theo chuỗi giá trị nông sản giữa nông dân với nông dân, giữa nông dân với doanh nghiệp, chú trọng phát huy vai trò của hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị. Nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản, tăng cường chế biến sâu. Thực hiện các giải pháp đột phá để tăng giá trị kinh tế nông nghiệp; tập trung đẩy mạnh xây dựng các trung tâm hậu cần nông sản, hệ thống kho lạnh gắn với vùng nguyên liệu tập trung, khu xuất khẩu nông sản có chỉ dẫn địa lý.

Ngoài ra, đánh giá chính xác tình hình thế giới và nhu cầu trong nước, cân đối, điều tiết xuất nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào. Không để xảy ra tình trạng thiếu chủ động về giống, vật tư nông nghiệp. Tăng cường sử dụng các sản phẩm nông nghiệp và phụ phẩm chế biến trong nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu; khuyến khích sản xuất, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng có nông sản chủ lực. Rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; bố trí và cân đối các nguồn lực để thực hiện các chính sách đã ban hành. Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp đồng bộ để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh nông – lâm – thủy sản phục hồi và phát triển sau dịch COVID-19 và tiếp cận xu hướng chuyển đổi sang nông nghiệp xanh, nông nghiệp tròn, sinh thái.

Đối với lĩnh vực tài chính, Quốc hội yêu cầu khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản để thực hiện Nghị quyết số 43/2022 / QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa – tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển. phát triển kinh tế – xã hội (Chương trình); sớm phê duyệt và triển khai Đề án huy động các nguồn lực cho Chương trình; tăng cường thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát; nâng cao chất lượng tổng hợp, phân tích, dự báo, theo dõi sát tình hình kinh tế, chính trị, diễn biến lạm phát, giá nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào, vật tư chiến lược, xây dựng kịch bản, phương án ứng phó với biến động của từng mặt hàng để kiểm soát sản xuất, tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối. , cân đối và kiểm soát cung cầu, bình ổn giá cả.

Các bộ, ngành, địa phương phải tính toán kỹ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khi điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước xác định giá. ; có giải pháp hỗ trợ người thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó khăn khi giá các mặt hàng thiết yếu tăng cao, nhất là giá xăng dầu, giá sách giáo khoa.

Quốc hội đề nghị khẩn trương sửa đổi, bổ sung các quy định về mua sắm tập trung, đấu thầu mua sắm công, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công. Các bộ, ngành, địa phương ban hành đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, giá dự toán tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung, bảo đảm vừa tiết kiệm ngân sách, vừa mua sắm vật tư, dịch vụ. các dịch vụ thiết yếu liên quan đến đời sống của người dân về y tế, giáo dục và an sinh xã hội.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách tài chính khác. các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, thích ứng kịp thời với diễn biến của thị trường trong nước và quốc tế; tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách tiền tệ, ngoại hối, kinh doanh vàng và hoạt động ngân hàng, trong đó có các luật như: Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. , Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản khác có liên quan, góp phần bảo đảm hoạt động an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 42/2017 / QH14 của Quốc hội về xử lý nợ xấu, quyết liệt thực hiện các biện pháp thu hồi nợ, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng. , ngăn ngừa và giảm thiểu nợ xấu mới phát sinh; triển khai quyết liệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thực hiện các giải pháp thúc đẩy bao trùm tài chính, phát triển các tổ chức tài chính vi mô an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến đơn giản. Hợp lý hóa quy trình, thủ tục cho vay, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận tín dụng với lãi suất phù hợp, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhu cầu chính của đời sống, tiêu dùng. xứng tầm, góp phần hạn chế và xóa bỏ dần “tín dụng đen”. Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng phát triển các sản phẩm cho vay an toàn, hiệu quả …

Đối với lĩnh vực giao thông, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và triển khai các dự án giao thông theo đúng yêu cầu trong các nghị quyết của Quốc hội để giải ngân vốn. đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án kết nối vùng, bảo đảm tính khả thi, tiến độ, chất lượng công trình, phù hợp với các quy hoạch có liên quan và không gian phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nhằm phát huy hiệu quả đầu tư dự án; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là về chính sách, pháp luật phục vụ triển khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm quốc gia.

Đặc biệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong quản lý, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong từng khâu, từng công việc, từng cương vị công tác tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực để chủ động phòng ngừa; tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất các dự án trọng điểm trong quá trình triển khai thực hiện.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn về nguồn vật tư cho các dự án giao thông, nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cửu Long; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về thu phí không dừng cho phù hợp với thực tế; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm soát chặt chẽ doanh thu, mức thu phí của các dự án BOT, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Trong năm 2022, giải quyết dứt điểm các tồn tại, bất cập về trạm thu phí, các dự án BOT, hoàn thành triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng và hệ thống kiểm soát doanh thu, thu phí các trạm thu phí. phí các dự án BOT trên cả nước …

Leave a Reply

Your email address will not be published.