Nhà phê bình phim Murtaza Ali Khan phản ứng với nhận xét của CBFC Supremo Prasoon Joshi về Pathaan

Phim Ảnh
Rate this post

Giáo dục của ông mở rộng về khoa học, công nghệ, truyền thông đại chúng và quản lý. Nhưng điện ảnh vẫn là mối tình đầu của anh. Những nhà làm phim yêu thích nhất mọi thời đại của anh ấy là Akira Kurosawa, Stanley Kubrick, Luis Bunuel, Andrei Tarkovsky, Charles Chaplin, Orson Welles, Federico Fellini, Ingmar Bergman, Satyajit Ray, Fritz Lang, Sergio Leone, Francis Ford Coppola và Martin Scorsese. Có thể liên hệ với anh ấy tại [email protected] / [email protected]. Anh ấy tweet tại @MurtazaCritic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *