Nhìn và thấy

Phim Ảnh
Rate this post

Nhân chứng: với Saint-OmerAlice Diop đưa ra một cuộc kiểm tra xuất sắc về tất cả những gì không thể làm sáng tỏ về “tính hai mặt đang ám ảnh rất nhiều người Da đen trên toàn thế giới”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *