Nơi nghỉ ngơi: Đánh giá

Phim Ảnh
Rate this post

June (Melissa Kay Anderson) là một người Jamaica nhập cư sống ở Mỹ. Cô ấy đã ở đó 10 năm và vẫn có một giọng nói mạnh mẽ và mặc dù con trai của cô ấy, Leighton (Ian Smalls Jr.) đã lớn lên ở Hoa Kỳ, cô ấy cảm thấy đã đến lúc đưa anh ấy đến nơi cô ấy đã ở […]

Bài viết Nơi nghỉ ngơi: Đánh giá xuất hiện đầu tiên trên các bài đánh giá phim, phỏng vấn, tính năng | BRWC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *