Noir bị bỏ rơi: Nhận được ở giữa "bắn chéo"

Phim Ảnh
Rate this post

Vào tháng 8 năm 1947, RKO đã phát hành một mục phim noir gây xôn xao có tên là “bắn chéo.” Nó đã được quay trong 24 ngày với giá chỉ 250.000 đô la. Bị lu mờ nhiều tháng sau đó bởiElia Kazancủa “Thoả thuận của quý ông,” một bộ phim bóng bẩy đề cập đến cùng một vấn đề, nó được coi là bộ phim Mỹ đầu tiên đối đầu với vấn đề bài Do Thái vào thời điểm mà tai họa này thậm chí còn phổ biến hơn trong xã hội của chúng ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *