Quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước giao cho mỗi địa phương “quản lý” một kiểu.

Mẹ và bé
Rate this post

Thông tin về tình hình quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà, đất giao cho địa phương quản lý, tổ chức kinh doanh nhà ở quản lý, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, đến nay đã nhận được báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. điều hành các thành phố.

Trong số 63 tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Bộ Tài chính, có 31 địa phương có quỹ nhà, đất được giao cho tổ chức kinh doanh quản lý nhà; 32 địa phương không có quỹ nhà ở giao cho Tổ chức kinh doanh nhà quản lý.

Tổng hợp tình hình số liệu báo cáo của các địa phương, quỹ nhà, đất đang giao cho các tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà trên địa bàn theo các mô hình như: giao cho doanh nghiệp quản lý (5 địa điểm). địa phương), giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý (11 tỉnh, thành phố), giao cho cơ quan nhà nước quản lý (7 địa phương), giao nhiều mô hình quản lý (8 địa phương).

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, các tổ chức có chức năng quản lý và kinh doanh nhà tại địa phương quản lý tổng số 87.664 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất là 23.706.619,0 m2, tổng diện tích sàn là 5.237.139,6 m2.

Trong đó, diện tích đất ở là 21.983.544,0m2, đất ở là 4.334.122,3m2; diện tích đất ngoài dân dụng là 21.535.047,3 m2, diện tích đất ngoài nhà ở là 1.215.112,6 m2.

Trao đổi về nội dung này, ông Nguyễn Tấn Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết thêm, hiện nay, việc giao tài sản nhà, đất cho các đối tượng quản lý trong Luật Quản lý tài sản công đã quy định rõ: Giao cho cơ quan nhà nước quản lý, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, tổ chức quản lý, doanh nghiệp quản lý.

Theo đó, việc quản lý nhà, đất giao cho tổ chức nào thì sẽ có cơ chế tương ứng cho tổ chức đó.

Qua rà soát, tổng hợp báo cáo của các địa phương, hiện có 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Về việc này, Bộ Tài chính đã tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất này.

Tuy nhiên, “tổng hợp trên cơ sở báo cáo của các địa phương cho thấy, hiện nay đối tượng được giao quản lý quỹ nhà, đất này còn khác nhau giữa các địa phương và cơ chế áp dụng đối với việc quản lý, khai thác nhà, đất này. quỹ còn chênh lệch ”, Cục trưởng Cục Quản lý công sản nêu rõ bất cập.

Ông Nguyễn Tân Thịnh, Giám đốc Sở Quản lý và Yacute;  công sản phẩm.
Ông Nguyễn Tấn Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản.

Do đó, để bảo đảm thống nhất về cơ chế quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà, đất, Bộ Tài chính đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xây dựng Nghị định quy định chi tiết hơn các nội dung về nhà, quỹ đất. các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng, khai thác quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Khi đó, “sẽ xác định quỹ nhà, đất nào được tiếp tục giữ; quỹ nhà, quỹ đất nào thì phải xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan, nếu giữ lại thì giao cho ai quản lý, gắn với cơ chế. của việc sử dụng và khai thác đối với từng loại hình tổ chức ”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã có công văn chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố. trực thuộc Trung ương tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà ở tại địa phương quản lý.

Dự kiến, Nghị định sẽ quy định việc quản lý, sử dụng, khai thác nhà, đất (không bao gồm nhà ở và đất ở) và giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà ở tại địa phương quản lý.

Dự kiến ​​Nghị định sẽ bao gồm các nội dung chính: quy định về phân loại nhà, đất giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà ở tại địa phương quản lý; quy định về việc giao nhà, đất cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà tại địa phương (đơn vị sự nghiệp, công ty quản lý, kinh doanh nhà) quản lý; quy định về hình thức quản lý, khai thác nhà, đất; quy định về xác định giá cho thuê và đấu giá cho thuê; các quy định về kế toán, theo dõi và bảo trì tài sản; quy định về cải tạo, sửa chữa, xây dựng trên diện tích nhà, đất thuê; quy định về việc xử lý nhà, đất; quy chế quản lý, sử dụng tiền khai thác nhà, đất; chế tài xử lý vi phạm …

Leave a Reply

Your email address will not be published.