Rào cản đối với nhà đầu tư dự án PPP

Mẹ và bé
Rate this post

>> Gỡ bỏ rào cản cho PPP: Cần tháo “nút thắt” về thể chế

Đây là chia sẻ của Luật sư Nguyễn Trọng Hiệp – Giám đốc Công ty Luật HPVN với Diễn đàn Doanh nghiệp.

– Được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 1/1/2021, sau gần 2 năm triển khai, theo luật sư, tại sao phương thức PPP vẫn khiến nhà đầu tư “chưa mặn mà”?

Đến nay, phương thức đầu tư PPP chưa thu hút được nhà đầu tư tham gia dự án, bên cạnh vấn đề năng lực, nguồn vốn của doanh nghiệp thì nguyên nhân chủ yếu đến từ Luật PPP. và các văn bản hướng dẫn còn nhiều quy định chưa cụ thể, đầy đủ, rõ ràng nên gây nhiều khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong quá trình ký kết cũng như triển khai thực hiện. hợp đồng dự án hiện tại.

Trên thực tế, với tư cách là một lĩnh vực đầu tư, một hình thức hoạt động sản xuất kinh doanh mới, vẫn còn nhiều vấn đề phát sinh trong lĩnh vực đầu tư này chưa được các nhà lập pháp và các quy định. đã xác định, và ngay cả khi đã xác định cũng khó đề ra cách thức, giải pháp cụ thể, phù hợp, kịp thời. Điều này lý giải tại sao dù đã có Luật PPP, 2 Nghị định và một số thông tư hướng dẫn nhưng nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư theo hình thức PPP vẫn nằm “ngoài vòng pháp luật”.

    Luật PPP đã ra đời nhưng việc thu hút vốn đầu tư vào hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều khó khăn.  (Ảnh: Cao tốc Bắc Nam)

Luật PPP đã ra đời nhưng việc thu hút vốn đầu tư vào hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều khó khăn. (Ảnh: Cao tốc Bắc Nam)

– Cụ thể, những tồn tại, hạn chế ở đây là gì, thưa Luật sư?

Đầu tiên, Các quy định của pháp luật về PPP hiện hành (Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định) chủ yếu liên quan đến hợp đồng BOT (là một loại hợp đồng dự án PPP cụ thể). Các dự án khác (BTO, BOO, O&M, BLT, BTL, v.v.) ít được quan tâm và điều chỉnh.

Hạn chế này đã ảnh hưởng xấu đến việc triển khai các dự án đầu tư không phải là dự án BOT. Và thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư khiếu nại muốn thực hiện dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hợp đồng khác (không phải hợp đồng BOT) nhưng chưa thực hiện được nguyện vọng. vì thiếu các quy định của pháp luật về các loại hợp đồng này.

Thứ haiHiện nay, chưa có quy định về trách nhiệm pháp lý (chế tài) mà Nhà nước phải chịu trước nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong trường hợp chậm giải ngân theo tiến độ đã cam kết. Giải ngân đúng tiến độ là nghĩa vụ cơ bản của Nhà nước đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án (Điều 70 Luật PPP).

Tuy nhiên, thực tiễn vẫn cho thấy không hiếm Nhà nước vi phạm nghĩa vụ này. Vì vậy, pháp luật về PPP cần quy định cụ thể và rõ ràng về các loại trách nhiệm pháp lý mà Nhà nước phải chịu khi không thực hiện đúng nghĩa vụ này trước các đối tác của mình.

>> Khắc phục hạn chế hợp đồng BOT

Thứ ba, Trong pháp luật về PPP hiện hành, thiếu quy định về cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình xử lý doanh thu tăng, giảm (Điều 17 Nghị định 28/2021).

Cụ thể, lần đầu tiên Luật PPP đã quy định cơ chế xử lý đối với khoản doanh thu tăng, giảm so với mức doanh thu trong phương án tài chính trong hợp đồng dự án. Quy định này là rất cần thiết để đảm bảo bình đẳng về lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư trong quá trình xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành các dự án PPP.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu Điều 82 Luật PPP cũng như Điều 16, 17 Nghị định 28/2021 cho thấy, vẫn còn một số vấn đề rất quan trọng liên quan đến cơ chế phân chia tăng, giảm nguồn thu, nhưng không nhưng. có quy định của pháp luật để giải quyết.

Chẳng hạn, khi xác định tăng, giảm doanh thu làm phát sinh bất đồng giữa các chủ thể có liên quan, nhất là giữa cơ quan Nhà nước với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thì cơ quan nào sẽ có thẩm quyền giải quyết? Tòa án hay trọng tài thương mại hay một cơ quan hành chính nhà nước nào đó?

– Để khắc phục những tồn tại trên, đồng chí có đề xuất, kiến ​​nghị gì?

Để khắc phục vướng mắc đầu tiên nêu trên, Quốc hội đã giao Chính phủ ban hành mẫu hợp đồng trong lĩnh vực PPP. Tuy nhiên, giải pháp này không thể phát huy hiệu quả do pháp luật về hợp đồng PPP có nội dung, vai trò và ý nghĩa khác so với các mẫu hợp đồng. Vì vậy, cần ban hành quy định sửa đổi, bổ sung thay vì ban hành mẫu hợp đồng để thay thế việc ban hành pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực PPP.

Về vấn đề thứ hai, đây là kẽ hở trong luật PPP cần sớm được sửa. Vì vậy, để đảm bảo giải ngân kịp thời, cần bổ sung các biện pháp chế tài vào Nghị định 28/2021, trong đó có biện pháp tính lãi nếu Nhà nước chậm giải ngân vốn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. dự án.

Còn vấn đề thứ ba về cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong quá trình xử lý tăng, giảm doanh thu, trong Luật PPP cũng như các Nghị định hướng dẫn thi hành luật chưa thể hiện được, nên cần nghiên cứu. Sẽ sớm thôi. Rà soát các quy định để bổ sung kịp thời.

– Xin cảm ơn luật sư!

Đánh giá của bạn:

Leave a Reply

Your email address will not be published.