SHADOW AND BONE: Season 2 TV Show Trailer: Jessie Mei Li đang chạy trốn khỏi Tướng quân Kirigan [Netflix]

Phim Ảnh
Rate this post

SHADOW AND BONE: Season 2 TV Show Trailer: Jessie Mei Li đang chạy trốn khỏi Tướng quân Kirigan [Netflix]

Đoạn phim quảng cáo của Shadow and Bone Season 2 —
Netflix‘S Shadow and Bone: Đoạn giới thiệu chương trình truyền hình mùa 2 đã được phát hành. Các Bóng và Xương: Các ngôi sao trong trailer mùa 2 Jessie May Li, Ben Barnes, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit trẻ, đầu hoa cúc, Lewis Tân, Patrick Gibson, Anna Leong, jack sói, […]

Tiếp tục đọc: SHADOW AND BONE: Season 2 TV Show Trailer: Jessie Mei Li đang chạy trốn khỏi Tướng quân Kirigan [Netflix]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *