THE ECHO (2023) Trailer phim: Phim tài liệu của Tatiana Huezo về các gia đình nông thôn ở ngôi làng hẻo lánh El Eco

Phim Ảnh
Rate this post

THE ECHO (2023) Trailer phim: Phim tài liệu của Tatiana Huezo về các gia đình nông thôn ở ngôi làng hẻo lánh El Eco

Đoạn giới thiệu tiếng vọng —
Tatyana Huezo‘S tiếng vang (2023) Trailer phim đã được phát hành bởi Nhà máy diêm. Phi hành đoàn
tiếng vang được “sản xuất bởi Dalia Reyes và Tatiana Huezo.” Áp phích

tiếng vang Poster phim tóm tắt cốt truyện
tiếng vang‘ tóm tắt cốt truyện: “Một bà mẹ trẻ chạy băng qua đồng cỏ trên núi cùng các con của mình và chúng cứu một con cừu khỏi chết đuối. MỘT […]

Tiếp tục đọc: THE ECHO (2023) Trailer phim: Phim tài liệu của Tatiana Huezo về các gia đình nông thôn ở ngôi làng hẻo lánh El Eco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *