THE POPE’S EXORCIST (2023) Trailer phim: Trưởng phòng trừ tà của Vatican Russell Crowe điều tra một vụ Ma ám & Phát hiện ra một âm mưu

Phim Ảnh
Rate this post

THE POPE'S EXORCIST (2023) Trailer phim: Trưởng phòng trừ tà của Vatican Russell Crowe điều tra một vụ Ma ám & Phát hiện ra một âm mưu

Đoạn giới thiệu trừ quỷ của Giáo hoàng —
Julius Avery‘S Người trừ quỷ của Giáo hoàng (2023) Trailer phim đã được phát hành. Người trừ quỷ của Giáo hoàng ngôi sao xe kéo Russel Crowe, Daniel Zovatto, Alex EssoeFranco Nero. Phi hành đoàn
Micheal PetroniEvan Spiliotopoulos đã viết kịch bản cho Người trừ quỷ của Giáo hoàng. Cốt truyện tóm tắt
Người trừ quỷ của Giáo hoàng‘s tóm tắt cốt truyện: “Chân dung của một nhân vật ngoài đời thực Cha Gabriele […]

Tiếp tục đọc: THE POPE’S EXORCIST (2023) Trailer phim: Trưởng phòng trừ tà của Vatican Russell Crowe điều tra một vụ Ma ám & Phát hiện ra một âm mưu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *